Otevřená přeložka u Nové Hospody na Plzeňsku má významný dopad na dopravu také na Chebsku. „Je totiž součástí páteřního dálničního přivaděče mezi hraničním přechodem s Německem a Pomezím, přes Cheb, Mariánské Lázně a Planou,” informovala tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

„Vzhledem k podstatnému až trojnásobnému nárůstu na trase a s ohledem na současný stav vozovek bylo nutné nahradit tuto komunikaci novou kapacitní přeložkou. Ta zároveň odstraní i nevyhovující příčné uspořádání,“ popsal důvody výstavby přeložky ředitel Ředitelství silnic a dálnic René Poruba.

Nová stavba bude mít pozitivní dopad i na život obyvatel žijících na přilehlém území. Dosavadní vedení dopravy se totiž nevyhnulo centru obcí. Ta tak byla zatěžována hlukem, emisemi a nebezpečím dopravních nehod. René Poruba říká, že opomenout nelze význam stavby v ochraně přírody a krajiny.

Během několika měsíců jde už o druhé ulehčení dopravy, které se Chebska dotklo. Tou první byl nedávno otevřený obchvat Velké Hleďsebe.

„Je to jen dobře,” řekl profesionální řidič Lukáš Valach z Chebu.

„Takových přeložek a obchvatů by se mělo podle mého budovat víc. Jen škoda, že na takové věci nejsou finance. Nejde jen o ulehčení pro lidi, kteří bydlí v malých obcích. Takové stavby ulehčí a zpříjemní cestování řidičům, kteří za volantem tráví spoustu času.”