Rybník v Podhradu u Chebu, který bude město odbahňovat a rekonstruovat, poskytl před svátky nehezký pohled. Odborná firma živočichy v první fázi prací vylovila, ovšem zbyly v něm desítky živých vodních živočichů a tisíce škeblí, které dobrovolníci posbírali a odvezli do nedaleké přehrady.

Jak se k záchraně dobrovolníci vůbec dostali? „Na Štědrý den jsem šla s přítelem zachránit pár škeblí, které jsem v rybníku na první pohled viděla," uvedla jedna ze zachránkyň Šárka Böhmová. „Když jsme přišli blíž, tak nás čekalo nemilé překvapení, nacházely se tam stovky škeblí, o které se nikdo nepostaral. Začali jsme tedy s jejich záchranou a na další den jsme domluvili hromadnou záchrannou akci, které se zúčastnilo přes deset lidí, kterým tímto děkuji," dodala s tím, že nakonec vytáhli přes dva tisíce živých škeblí a desítky dalších vodních živočichů, které přemístili do nedaleké přehrady.

„Pomoct jsem přišel, protože mi není naše příroda lhostejná. Bylo to také lepší než na Boží hod sedět u řízků a salátu," uvedl Petr Hasoň z Chebu.

Jeden z občanů Chebu Martin Vrátník po akci poznamenal na konto záchranářů: „To jste si dobře mákli škoda těch kaprů, línů, štik, plotic a další rybí drobotiny divím se, že to nikdo nevylovil," dodal.

Proč se prokopával rybník a prováděly další úpravy? K tomuto problému se vyjádřila mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová.

„Prokopání rybníka se provádělo z bezpečnostních důvodů. Bylo totiž zjištěno, že toto vodní dílo (dokumentace pochází z roku 1965) je neudržované, zarostlé, zanesené sedimenty a hlavně nemá funkční výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv tato zařízení byla někým znehodnocena," uvedla mluvčí. „Aby město předešlo případným škodám na nemovitostech pod nádrží, nařídilo zajistit neškodný odtok vody a opravu nádrže. Na rybníce se bude podle sdělení z našeho oddělení životního prostředí dále pracovat. Rybník byl zaměřen, připravuje se jeho odbahnění a vybudování požeráku (typ vypouštěcího zařízení rybníka poznámka redakce)," upřesnila s tím, že s firmou, která prováděla vypuštění rybníka, byly dohodnuty i následné práce, na které se čekalo, až roztaje led. „Záchranné akce si vážíme, propříště však doporučujeme volit tradiční cestu vše zjištěné oznámit městské policii, která následně kontaktuje odborníky z životního prostředí," dodala.

„Škeble vydrží bez vody asi dva až tři dny, pak umírají," uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Je tedy dobře, že dobrovolníci na nic nečekali. Jediné štěstí bylo, že se většina škeblí nacházela hodně zarytá v zemi a pod jemnou ledovou vrstvou, jinak by tak dlouho nepřežily," dodal.