Na chebský městský úřad kvůli tomu bude muset přijít 1625 šoférů. Kdo výměnu nestihne, riskuje pokutu až 2 500 korun.

Letos začala poslední etapa výměny průkazů. Po 1. lednu 2014 tak bude v České republice platit pouze jeden typ. A úředníci radí: Nenechávejte vyřizování na poslední chvíli.

„Řidičské průkazy si mohou občané vyměnit na příslušném pracovišti radnice obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu, v Chebu na oddělení registru vozidel a řidičů v budově radnice v ulici 26. dubna," uvedl Tomáš Ivanič z chebského městského úřadu. „S sebou je nutno přinést platný doklad totožnosti, jednu aktuální průkazovou fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 centimetru a končící řidičský průkaz." Za povinnou výměnu lidé nic neplatí, vyjma vydání průkazu v kratší lhůtě, tedy do pěti pracovních dní, což přijde na 500 korun.

Nemalá část lidí si ale průkaz nevyměnila už při minulých etapách. Jen na chebském úřadě evidují 1474 motoristů, kteří si doklad měli vyměnit do roku 2010.

„Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 do 2 500 korun," uvedl mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. A pokud už dotyční řídit nechtějí, mohou se vzdát řidičského oprávnění. „Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností," dodal mluvčí. 

Kdy jít na úřad?

Cheb

Pondělí 7:30 12 13 18

Úterý 8 12 13 14

Středa 7:30 12 13 17

Čtvrtek 8 12 13 14

Pátek 8 12 13 14

Pondělí 7:30 12 12:30 16:30

Úterý 7:30 12 12:30 14:30

Středa 7:30 12 12:30 16:30

Mariánské Lázně

Pondělí 8 12 12:30 17

Středa 8 12 12:30 17