Zatímco ašská část projektu v podobě rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice a vzniku nových muzejních prostor s vlastivědnou expozicí je již od května 2014 hotová a přístupná veřejnosti, německou část projektu slavnostní otevření v blízké době teprve čeká.

„Stavební i muzejní práce na hradě v Mylau nyní finišují a 18. prosince bude slavnostně přestřižena páska, a hrad tak bude znovu po delší době pro veřejnost zpřístupněn," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Navíc doplnil, že při rekonstrukci byly restaurovány muzejní sbírky.

Tento projekt je spolufinancován z evropských dotací v rámci projektu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko.

Program se na jedné straně zaměřuje na vzájemnou spolupráci muzeí v Aši a Mylau, na straně druhé na spolupráci žáků základních škol obou měst.

„Jeho cílem je podpořit vzájemnou spolupráci obou muzeí a vytvořit jim podmínky pro tuto spolupráci. Tato se zaměřuje na zpracování a prezentaci společných témat, hlavně reformace," upřesnil Vrbata. Znovuotevření muzea na hradě v Mylau se pro širokou veřejnost uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 14 hodin.