Před čtyřmi měsíci zprovoznilo Prev–centrum v Chebu nové programy poradenství pro rodinu, mládež a osoby blízké. Poradenské služby jsou určeny pro klienty, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek nebo se nachází v obtížných situcích.
„Poradenství je určeno také pro skupiny rodičů, kteří mají zkušenosti s tím, že jejich dítě užívá nebo užívalo drogy. Ti si mohou vyměnit názory a zkušenosti s dalšími rodiči,“ uvedla pracovnice Prev–centra Petra Vorlová. „Bohužel, přestože byl o tento typ pomoci velký zájem, když jsme ho otevřeli, nikdo nepřišel. Zřejmě mají lidé strach o problému mluvit s ostatními rodiči.“


Petra Vorlová také slibuje všem zájemcům, že problém, o kterém bude na setkáních řeč, zůstane pouze mezi přítomnými lidmi.
Noví zájemci o služby Prev–centra se také dočkají nových prostor, kde se setkání uskuteční.
„Od září letošního roku se bude poradenství konat v nové místnosti hned vedle té naší bývalé kanceláře. A navíc bude poradna otevřena každý den v týdnu,“ dodala Vorlová.