„Akci v takovém rozsahu pořádáme poprvé. Zúčastnily se všechny třídy, které se na jednotlivých stanovištích točily v pravidelných intervalech," popsala ředitelka školy Jiřina Fajfrová.

Stanoviště byla rozdělená nejen podle tématu, ale i věku dětí. Například beseda o bezpečnosti na železnici byla určená větším školákům, kteří také zhlédli film To nedáš. „Pohyb osob v tělese dráhy je riskantní z mnoha důvodů, kdy následky střetu vlaku s osobou bývají ve většině případů fatální," vysvětlil Zbyněk Štědrý, manažer regionální bezpečnosti ze Správy železniční dopravní cesty. „Při střetu osoby s projíždějícím vlakem hrozí těžká poranění, končící v mnoha případech smrtí, v lepším případě trvalou invaliditou. Vždy platí, že nikdy neodhadneme rychlost, se kterou nebezpečí přichází, stejně tak jako podceníme svou neznalost rizik," varoval.

Kromě toho do školy dorazili hasiči, velitel místní městské policie, záchranáři nebo třeba studenti chebské střední zdravotnické školy.