Už třetí ročník Prezentace neziskových organizací se už rýsuje. Na akci obyvatelé chebského regionu poznají, které neziskové organizace v regionu působí, také ale mohou zažít plno zábavy.

„Prezentaci pořádá Městská knihovna v Chebu a Mediální centrum pro děti a mládež. Akce se uskuteční 11. září od 14 do 18 hodin a odehraje se v prostorách Městské knihovny v Chebu - a to na její zahradě i ve vnitřních prostorách,“ uvedla Marie Mudrová, vedoucí chebské knihovny.

Přihlásit se může každá nestátní nezisková organizace, která působí na Chebsku - občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond nebo účelové zařízení církví. „Prezentace je samozřejmě otevřená i sportovním klubům, které jsme dosud neoslovovali, což neznamená, že bychom zde nějaké zástupce neviděli rádi,“ uvedla Jana Kofránková, ředitelka Mediálního centra.

Prezentace neziskovek má podle organizátorů hlavně dát příležitost předvést činnost neziskovek veřejnosti a inspirovat samotnou veřejnost k nějaké dobrovolné či jinak inspirativní aktivitě ve vybrané neziskovce, či jen prostě ukázat, co kdo dělá. „Nicméně má to být také hlavně zábavná akce pro návštěvníky - čili je pro každou neziskovku, která se půjde prezentovat, důležité vymyslet, jak v rámci své prezentace zapojit veřejnost - například happeningem, soutěží, malováním, vyzkoušením si jakéhokoliv druhu činnosti, kterou organizace nabízí,“ popisovala Kofránková. „Například Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých předvede práci vodicích psů či psaní Braillovým písmem. Mediální centrum pro děti a mládež si připravilo krátké vystoupení a samozřejmě ukázku práce mladých novinářů v praxi,“ nabízela příklady.

Současně bude probíhat i výstava golemů, které vyráběli návštěvníci na červnovém dvorku knihovny V paměti synagogy.

„Mimo jiné se představí nově vzniklé neziskové organizace. Například sdružení HAPPY MONKEY, o.s., které vzniklo začátkem tohoto roku a jeho hlavním cílem je prevence chudoby a výuka finanční gramotnosti - jako odraz probíhající finanční krize,“ uvedla vedoucí knihovny Marie Mudrová. „Podobně se samozřejmě mohou přihlásit další organizace. Toto uvádíme především pro inspiraci.“ Uzávěrka přihlášek je 20. července. Prezentace je zdarma. Přihlásit se lze v knihovně nebo v Mediálním centru.

„Je dobře, že existuje akce, kde se takové organizace představí,“ řekla Alena Schmiedová z Chebu.