„Už jsme to letos vyzkoušeli,“ pochlubil se Jan z Chebu. „Těšili jsme se celou zimu na to, až bude mrznout a vyrazíme na brusle na rybník.“ Podle hasičů je minimální tloušťka ledu dvanáct centimetrů, aby bruslení bylo bezpečné. Pohyb po zamrzlých ledových plochách je rizikový i za silných mrazů, ledová vrstva nemusí být všude stejně pevná, proudění pod ledem nebo různé předměty pod vodní hladinou mohou narušit strukturu ledu a hrozí pak prolomení a propadnutí. I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny, a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je tak nečekaně rychlé a ohrožení života je o to větší.

Nejlepší prevence je nevstupovat na zamrzlé plochy. Pokud už si lidé nechtějí radost z přírodního bruslení odpustit, musí při pohybu na zamrzlých vodních plochách dodržovat hlavní bezpečnostní zásady. „Je třeba dbát co největší opatrnosti, možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku,“ řekl mluvčí. Po ledové ploše by se lidé neměli pohybovat ve skupinách, může totiž dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se doporučuje udržovat vzdálenost přibližně pět metrů.

Pokud začne led praskat, měli by se lidé okamžitě vrátit na břeh, případně si lehnout a rozložit tak svoji váhu. Při samotné záchraně tonoucího z ledové vody po propadnutí je nutné nejdříve zavolat složky integrovaného záchranného systému.

Poté je nutné se k okraji propadlého ledu přibližovat s ohledem na svou vlastní bezpečnost například plazením, s použitím žebříků a pokud možno upoutáni na laně.