„Už jsme to letos vyzkoušeli,“ pochlubil se Jan z Chebu. „Těšili jsme se celou zimu na to, až bude mrznout a vyrazíme na brusle na rybník.“ Podle hasičů je minimální tloušťka ledu dvanáct centimetrů, aby bruslení bylo bezpečné. Pohyb po zamrzlých ledových plochách je rizikový i za silných mrazů, ledová vrstva nemusí být všude stejně pevná, proudění pod ledem nebo různé předměty pod vodní hladinou mohou narušit strukturu ledu a hrozí pak prolomení a propadnutí. I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny, a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je tak nečekaně rychlé a ohrožení života je o to větší.

Nejlepší prevence je nevstupovat na zamrzlé plochy. Pokud už si lidé nechtějí radost z přírodního bruslení odpustit, musí při pohybu na zamrzlých vodních plochách dodržovat hlavní bezpečnostní zásady. „Je třeba dbát co největší opatrnosti, možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku,“ řekl mluvčí. Po ledové ploše by se lidé neměli pohybovat ve skupinách, může totiž dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se doporučuje udržovat vzdálenost přibližně pět metrů.

Ilustrační foto.
VIDEO: Prchajícího řidiče zastavil až zátaras

Pokud začne led praskat, měli by se lidé okamžitě vrátit na břeh, případně si lehnout a rozložit tak svoji váhu. Při samotné záchraně tonoucího z ledové vody po propadnutí je nutné nejdříve zavolat složky integrovaného záchranného systému.

Poté je nutné se k okraji propadlého ledu přibližovat s ohledem na svou vlastní bezpečnost například plazením, s použitím žebříků a pokud možno upoutáni na laně.

Ilustrační foto
Prioritou revitalizace jsou parkoviště