Nejen o těchto programech Deník hovořil s tamní ředitelkou PhDr. Evou Dittertovou.

Prozradíte, co chystá muzeum v Chebu pro letošní turistickou sezonu ?

V letošním roce chceme pokračovat v tradici atraktivních výstav pro hlavní muzejní sezónu. 22. května v sobotu se koná Muzejní noc s podtitulem Letem světem muzeem, kdy s námi návštěvníci za jedinou noc procestují několik světadílů a právě její součástí bude i vernisáž velmi atraktivní výstavy Zbraně orientu. Ta navazuje i na naše úspěšné výstavy zaměřené na vojenská témata a návštěvníci uvidí v Chebu dosud neviděnou sbírku zbroje a chladných i palných zbraní z oblastí Balkánu, severní Afriky, Orientu , Střední Asie a Kavkazu i Dálného východu.

Veřejnosti jsou asi nejznámější samurajské meče, ty zde budou samozřejmě také, ale i další zbraně, které se nacházejí ve sbírkových fondech našeho muzea, ale i z dalších muzeí. Musím zde připomenout, že jednou z nejúspěšnějších výstav NZM v Praze je naše loňská hlavní výstava Knedlík – Kloss- Knödel, která na podzim bude dále zapůjčena do Vysokého Mýta. Ale kromě této akce se konají samozřejmě i velmi oblíbené vycházky do přírody, edukativní programy v muzeu, plně jsou již obsazeny oba letní tábory pro děti. Doporučuji navštívit naše webové stránky, kde je uveden detailní program.

Jsme potěšeni, že kromě těchto akcí pro veřejnost je v letošním roce velký zájem o naše sbírky. V měsíci březnu jsme půjčovali péřové obrázky na výstavu do saského Eubabrunnu, nyní se chystáme na transport obrazu významného šlechtice, moravského hejtmana Pavla hraběte Liechtensteina - Castelcorna , velkého portrétního obrazu datovaného do 20. let 17. století. V pátek 4. června bude na hradě Pernštejně otevřena velká výstava k desátému výročí vzniku krajů, a právě tento obraz z chebského muzea bude ústředním předmětem výstavy.

Na podzim bude v Praze otevřena reprezentativní výstava 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn , pořadatelé požádali o zápůjčku chebského antependia, které je vystaveno v našem muzeu a je datováno do roku 1300. Zájem o naše sbírky mezi kurátory a pořadateli reprezentativních výstav je i na další roky značný a dokazuje, že v Chebu se nacházejí vzácné sbírkové předměty, o které je zájem při pořádání výstav mimo region.


Od loňského prosince má Muzeum Cheb nový depozitář. Jak vypadá stěhování sbírek ?

Ano, těšíme se z nového depozitáře, který byl vybudován z finančních prostředků Evropské unie. Splnil se dávný muzejní sen mít nejen kvalitní centrální depozitář s odbornými pracovišti, karanténou, pracovišti konzervace i restaurování. Stěhování provází jisté komplikace , ale snad jsme již tuto fázi neporozumění a vyjasnění názorů pracovníků nezkušených s touto tématikou zvládli a stěhování by mělo probíhat v letních měsících. Koncem měsíce května se uskuteční otevřené výběrové řízení na výběr stěhovací firmy, veřejná výzva již byla vyhlášena a je i na našich internetových stránkách.


Kdy se veřejnost může těšit na prohlídku nového depozitáře ?

Vnitřní prostory depozitáře nejsou určeny pro veřejnost. Ale od samého počátku byly součástí projektu nejen stavební úpravy budovy, ale i parkové úpravy přilehlého nádvoří, kde se počítá s vytvořením oddechové a relaxační zóny, využitelné pro pořádání významných muzejních i chebských kulturních a společenských akcí.
Takže se domnívám, že ještě v letošním roce se zde setkáme i s chebskou veřejností.
V rámci depozitáře připravujeme i takzvaný otevřený depozitář, kdy na dvoře budou k vidění hospodářské stroje, zemědělská technika a podobně.


Jak se muzeum připravuje na oslavy 950 let města Chebu?

Muzeum zde bude hrát jednu z nejdůležitějších rolí. Přiveze zcela poprvé v historii do Chebu, a vůbec do České republiky, vzácnou listinu, ve které je poprvé uvedeno slovo Egire. Eger-Cheb. Jde o originál listiny, která je uložena ve státním bavorském archivu v Bambergu. Už jsem osobně jednala s panem ředitelem Dr. Stefanem Nötzem o možnosti zápůjčky do Chebu. Když jsem Listinu na vlastní oči uviděla, ujistilo mě to také v tom, že musíme udělat všechno pro to, abychom listinu mohli v květnu roku 2011 v Chebu vystavit. Byl to vzácný a krásný okamžik vidět originál listiny včetně pečeti císaře Jindřicha IV. Doposud jsem listinu viděla jen otištěnou v publikaci nebo na CD. Německá strana je velmi vstřícná, budeme spolupracovat i na přípravě textů, abychom mohli vydat i drobnou publikaci k raným dějinám Chebu a Chebska.


Stanovila si německá strana nějaké speciální podmínky k vystavení ?

Ano, podmínky zcela standardní odpovídající významu dokumentu jsme schopni splnit ve spolupráci s českými speciálními firmami a vše dodržet včetně transportu a garantovat náš profesionální přístup k vystavení listiny. Předběžné domluvy jsme již absolvovali. (kuč)