„Internet a digitalizace archivních materiálů otevřely přístup k rodopisnému pátrání široké veřejnosti. Na počátku pátrání nám nejvíce pomáhá k orientaci v místopise wikipedie, stránky jednotlivých obcí a měst s historií a mapy – historická mapa na mapy.cz. Dále si potřebujeme najít, k jakému matričnímu úřadu patří obec, kde se náš předek narodil, na stránkách statnisprava.cz,“ vysvětluje Helena Voldánová, profesionální genealožka a členka výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s. „Státní archivy patří pod Ministerstvo vnitra a na jejich stránkách najdeme odkaz na archivy i vyhledávač archivních fondů. Také si zde můžete prohlédnout digitalizované archivní kulturní památky, které jsou uložené v archivních trezorech a nepůjčují se do badatelny.“ Jak Helena Voldánová radí, v dalším hledání nám mohou pomoci osobní stránky badatelů, kteří zpracovali historii rodu nebo vesnice. „Významným přínosem jsou výsledky pátrání různých spolků, jako je například spolek VETS, který mapuje vojenská pietní místa, nebo spolek VERITAS, který se zajímá o českou reformaci,“ říká pro příklad. „Velkým zájmem je také zmapovat hrobová místa a hřbitovy, například Správa pražských hřbitovů nabízí vyhledávač hrobů na stránkách hrbitovy.cz. Různé další odkazy najdete na stránkách genealogického spolku www.genealogie.cz, na genealogickém rozcestníku www.badame.cz nebo www.genebaze.cz,“ uvádí další užitečné weby. „Na stránkách jednotlivých státních oblastních archivů v Čechách, zemských archivů na Moravě a Národního archivu v Praze kromě odkazu na digitální archiv můžete najít digitalizované inventáře archivních dokumentů, které slouží k objednání materiálu do badatelny. Pokud je materiál digitalizovaný, originál se již nepůjčuje. Mezi mezinárodní projekty digitalizace patří projekt Monasterium, který obsahuje více jak 500 tisíc listin z více než 150 evropských archivů,“ podotýká profesionální genealožka. „Při pátrání v zahraničí používáme stránky www.familysearch.org. Tyto stránky se věnují genealogii po celém světě a nejvíce mají zpracovánu s vyhledávacím systémem genealogii v USA. Najdeme zde matriční záznamy, sčítání lidu, imigrační a lodní seznamy a další záznamy. Pro oblast Rakouska a Německa budeme vyhledávat na stránkách data.matricula-online.eu.“ A připomíná také oblíbenou stránku MY HERITAGE, na které lze zadat a zveřejnit svůj rodokmen, jež další badatelé mohou propojovat. „Pokud chcete využívat dalších nabídek, jde o placené služby. Je to úžasné propojení s celým světem, ale data naplňují jednotliví badatelé, kteří však dělají velké chyby: zadávají neověřená a chybná data, jména a příjmení bez dat a místa narození, chybná propojení generací,“ upozorňuje. „Můžete si zde stáhnout program na zpracování rodokmenu FAMILY TREE BUILDER a nemusíte jej zveřejňovat na webu a pracujete s ním na svém počítači. K dalším oblíbeným genealogickým programům v českém jazyce patří program ANCESTRY a LEGACY FAMILY TREE a další. Do všech programů si zadáváte vyhledané údaje, program tvoří databáze a genealogické grafy. Pro převod údajů mezi programy slouží formát GEDCOM,“ dodává.

Vydejte se s Deníkem po stopách předků

Každé prázdninové pondělí najdete na stránkách Deníku zajímavé informace o genealogii, které vám pomohou při tvorbě vašeho rodinného rodokmenu. Seriál připravili pracovníci České genealogické a heraldické společnosti v Praze z.s. – www.genealogie.cz.