Po sklepu ve stráni pod rekonstruovanou budovou kulturního centra u radnice a zdivu v Mikulášské a Mírové ulici je to v pořadí už čtvrtý letošní nález při výkopových pracích. Stejně jako předchozí místa, i toto bude předmětem průzkumu archeologů. Sklep se v Příbramské ulici nachází ve svahu pod panelovým domem. V místě se v rámci celkové revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská bude stavět nová opěrná zeď a opodál hřiště na parkour.