Bohatý zábavný program s řemeslným jarmarkem doprovázelo příjemné slunečné počasí. Děti se mohly svézt na ponících, návštěvníci viděli také sokolnické vystoupení. Při slavnostním odhalení Monumentu dvěma císařům se konala malá zahradní slavnost a hlavním bodem odpoledního dění byla veřejná promenáda zámeckou klenovou alejí.

Monument dvěma císařům

Základní kámen monumentu byl položen 12. září 1835 císařským párem Ferdinandem I. a Marií Annou Savojskou k poctě toho roku zemřelého císaře Františka I. Kancléř Metternich výtvarné řešení monumentu zprvu zadal místním stavitelům, s jejich návrhy ale nebyl spokojený, a tak požádal o vytvoření návrhu Pietra Nobileho, vídeňského architekta, pod jehož vedením právě finišovala neoklasicistní přestavba zámku a přilehlých budov v parku. Konečné řešení pomníku pak akcentovalo jak zemřelého císaře Františka I., tak aktuálně vládnoucího císaře Ferdinanda I. v podobě dvou lvů - jednoho spícího a druhého bdícího. Brzy se tak ustálil název Monument "dvěma císařům".

Hasiči cvičili evakuaci raněného z rozhledny v Podhradí u Aše
Hasiči cvičili evakuaci raněného z rozhledny v Podhradí u Aše

Umístění monumentu v zámeckém parku na Kynžvartě za účasti Metternicha, císaře, jeho rodiny, doprovodu a vysoké aristokracie je viditelným důkazem pevné vazby Metternicha a Habsburků na západočeském zámku, který je pro svůj evropský význam mimo jiné oceněn značkou European Heritage Label - Zámek Kynžvart, místo diplomatických setkávání.

Zdroj: NPÚ