Do škol míří 11. ročník projektu Příběhy bezpráví. Ten žáky základních a středních škol každoročně během listopadu seznamuje s moderními československými dějinami prostřednictvím projekcí filmů s besedou. Do letošních Příběhů bezpráví se již zapojilo 585 škol a další budou přibývat. A opět se zapojí také instituce na Chebsku.

11. ročník projektu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách je věnován vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a následné sovětské okupaci.

„Pro letošní rok jsme jako hlavní téma listopadových akcí zvolili okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Žákům českých škol chceme přiblížit, co se tehdy stalo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a vedl k masivní emigraci," řekl Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, a dodává: „Letos chceme také poukázat na paralely tehdejší sovětské okupace se současnou situací na Ukrajině. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo i na Ukrajině, kterou Kreml považuje ´za svou´, k hrubému porušení mezinárodního práva. Ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi. "

Na Chebsku se letos zapojí Základní škola Aš, 6. základní škola Cheb a Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb.

Smyslem projektu je předat mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. V letošním roce se mohou školy do projektu zapojit projekcí série krátkých filmů a následnou besedou s pamětníky, historiky a filmaři na téma okupace, jejímž smyslem je nechat žáky klást otázky a aktivně se zapojovat do diskuse.