Žáci základních škol, kteří hodlají pokračovat ve studiu na střední škole, budou muset absolvovat přijímací pohovory z českého jazyka a matematiky. Karlovarský kraj se totiž přihlásil do celorepublikového plošného projektu ministerstva školství, a centrální zadání zkoušek tak bude v šestadvaceti středních školách zřizovaných krajem ve školním roce 2015 a 2016 jednotné. Tedy s testem z českého jazyka a matematiky.

„Výsledek bude tvořit ze šedesáti procent hodnota přijímacího řízení a ze čtyřiceti procent to budou studijní úspěchy žáka za poslední dva roky. U přijímaček také bude jednotné zadání," vysvětlil metodiku projektu Václav Sloup (KSČM), krajský náměstek pro školství.

Podle Sloupa jde o pilotní projekt, do něhož se přihlásily také tři soukromé školy v Karlovarském kraji.

„Naopak se do něj nepřipojí Střední odborné učiliště Toužim a odborné učiliště v Horním Slavkově. V těchto školách ale žáci studium maturitou nekončí," doplnil náměstek Sloup. Ten považuje za velmi důležité, aby se změnami u přijímacích pohovorů seznámily školy rodiče a žáky.

Od zpřísněných pohovorů pro studium na střední škole ale kraj neupouští. „Pokud jsou žákovy výsledky na hranici čtyřek a pětek, pak to rozhodně není na studium na střední škole," zdůraznil náměstek Sloup.

Přijímací pohovory na čtyřleté středoškolské studium se budou konat 15. dubna příštího roku, na šesti- a osmiletou výuku o den později, tedy 16. dubna.

Žákům, kteří vycházejí z devátých tříd základních škol a hlásí se na střední školy, tak definitivně končí období, kdy přijímací pohovory k dalšímu studiu absolvovat leckde ani nemuseli.

V minulých letech totiž převis nabídky nad poptávkou budoucích studentů nutil ředitele upustit od přijímacích zkoušek, čímž se vstup na střední školy otevřel i žadatelům, kteří neměli patřičné studijní předpoklady.

A škola kvůli nim své nároky raději snížila, čímž podle náměstka Sloupa devalvovala nároky na úroveň vzdělávání. Přijímací zkoušky museli skládat pouze uchazeči o osmiletá gymnázia.