Žáci devátých ročníků, kteří chtějí studovat maturitní obory v krajem zřizovaných středních školách, absolvují i v letošním roce přijímací zkoušky.
Formou SCIO testů budou muset prokázat znalosti z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky, přičemž hranice úspěšnosti je u čtyřletých gymnázií stanovena na 20 procent z celkového počtu 130 bodů ve všech testech, to znamená 26 bodů, u ostatních oborů na 15, tedy 19,5 bodu.

„V loňském roce, kdy se v kraji konaly přijímací zkoušky poprvé, to bylo o 5 procent méně. Postupně chceme docílit toho, aby maturitní obory studovali opravdu jen ti, kdo k tomu mají patřičné předpoklady,“ vysvětlil radní pro oblast školství Vratislav Emler.

Výsledky SCIO testů ale budou pouze jedním z kritérií hodnocení. Ředitel školy bude uchazeče hodnotit rovněž podle výsledků z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, např. úspěšnosti v soutěžích.

„Pro čtyřletá gymnázia zohlednění vysvědčení 30 a výsledky přijímací zkoušky 70 procent. Pro ostatní obory vzdělávání platí, že vysvědčení budou zohledněna 40 procenty, výsledky přijímací zkoušky 60 procent,“ uvedl Emler.

Přijímací zkoušky se v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat ve dvou termínech, konkrétně 23. a 24. dubna 2012, tak aby bylo všem uchazečům, kteří podali dvě přihlášky, umožněno vykonat testy. Termín, ve kterém se uchazeč dostaví k vykonání přijímací zkoušky, je třeba označit v přihlášce. „Kromě toho bude pro případ potřeby stanoven náhradní termín, který jsme předběžně určili na 7. května,“ dodal radní.