„Hlavní pietní akty začnou v 9 hodin u památníku 97. pěší divize armády USA v Městských sadech, kde vystoupí Městský dechový orchestr a mažoretky základní umělecké školy. Následovat bude vzpomínkové setkání u pomníku v Nižnětagilské ulici a pak u památníku 1. pěší divize armády USA na Ypsilonce,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková. „Pro účastníky bude zajištěna doprava autobusem ze zastávky MHD v Májové ulici u Městských sadů,“ doplnila. V rámci oslav bude připravený také program na chebském hradě, kde se uskuteční branný den pro děti s československými prvorepublikovými vojáky a četníky. Na nebojácné příchozí se těší členové spolku vojenské historie Prapor SOS Falknov nad Ohří. Akce potrvá od 10 do 17 hodin.