„V tomto školním roce byly přípravné třídy otevřeny tradičně na 6. a 4. základní škole, po roční přestávce na 2. základní škole a nově také na základní škole na Kostelním náměstí. Důvod, proč přípravných tříd přibývá, je jednoduchý. Přibývá totiž dětí, které mají odklad. Hlavním cílem těchto tříd je připravit děti po všech stránkách na školní docházku a snížit riziko, že při nástupu do první třídy selžou," sdělila místostarostka Chebu Daniela Seifertová.

Program běžného dne v přípravné třídě se zase až tak moc neliší od toho v první třídě.

„Začíná se v 8 a končí v 11.40 hodin. O něco větší prostor je oproti prvnímu ročníku vyhrazen pro různé hry. S dětmi je ve třídě vedle kvalifikované učitelky i asistentka. Pravidelně sem dochází také logoped, který s dětmi pracuje na odstranění vad řeči. Děti mohou chodit rovněž do školní jídelny i do družiny," poznamenal Pavel Tomáš, ředitel 6. základní školy, kde mají přípravné třídy mnohaletou tradici.

Docházka do přípravné třídy je zdarma. Dítě je do ní možné zařadit na základě žádosti jeho zákonného zástupce a písemného doporučení pedagogicko psychologické poradny, se kterou přípravné třídy úzce spolupracují. „U dětí, které dostanou odklad, se dá obecně mluvit o školní nezralosti. Často se setkáváme s tím, že mají špatnou jemnou motoriku, nedokáží se soustředit, jsou sociálně nezralé, mají vady řeči," doplnila Ellen Mlátilíková z Pedagogicko-psychologické poradny Cheb.