Ašská radnice již uzavřela veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Komise vybírala celkem z pěti zájemců. Celkové náklady na projektovou dokumentaci dosáhnou 370 tisíc korun.

„Celkem by na tomto místě vzniklo 20 stavebních parcel," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Studie, kterou si nechala ašská radnice vytvořit, počítá s tím, že by investice do přípravy území na výstavbu rodinných domů dosáhly sedmadvaceti milionů korun.

„Nedávno jsme předali příslušnému odboru pokyn k projednání s firmami, které by na pozemcích vytvořily inženýrské sítě, a o tom, že by se spolupodílely na investicích," řekl před časem starosta města Aše Dalibor Blažek.

„Lokalita, o které je pro zástavbu uvažováno už řadu let, je v současnosti využívána jako zahrádkářská kolonie a nyní je už poloprázdná," upřesnil starosta.

„Součástí milionových nákladů je vybudování kanalizace, vodovodů, vozovek, chodníků, veřejného osvětlení a opomenout nesmím ani demolici některých menších objektů a kácení zeleně," podotkl Dalibor Blažek.

Stavební parcely pro rodinné domy mají začít v Aši vznikat v následujících měsících a podle vyjádření ašské radnice je již v současné době o tuto lokalitu zájem.