A nesou jména jako Okouní, Žabí, Ptačí, ale také Rourový, Kovářský nebo Vražedný. Tím největším a nejznámějším je rybník Amerika, kde se spojují tři zájmové okruhy totiž rekreace, chov ryb a ochrana biotopu v podobě přírodní rezervace, kam spolu nahlédneme.

Každý den se v rezervaci odehrávají ptačí příběhy. Jde o významné hnízdiště i tahovou zastávku vodního ptactva. Opeřenci nachází vhodné útočiště v ostřicových porostech, rákosinách i přechodovém rašeliništi. Vyplují-li na vodní hladinu nebo vzlétnou-li nad rybník je možné zde z ptačí pozorovatelny poměrně snadno spatřit druhy vzácné i běžné jako jsou labutě, husy, kormoráni, různé druhy kachen potápek, racků i dravých ptáků. Při troše štěstí uvidíte dudka chocholatého, bekasinu otavní i orla mořského a řasu dalších druhů. Jde jen o to být tiší a pozorní.

Archivní fotografie z pokusu o záchranu hradu Vildštejn v osmdesátých letech.
Podívejte se: Pokus o záchranu hradu Vildštejn v osmdesátých letech