O příspěvek požádal radu nadačního fondu Farní sbor Českobratrské církve evangelické. „Kostel z roku 1871 je chráněnou kulturní památkou a varhany od firmy Steinmayer, snad jediné v Čechách zachovalé v původním stavu, jsou jeho součástí,“ sdělila Marcela Brabačová ze správní rady nadačního fondu.

Oprava varhan byla nutná po dokončení stavebních prací, které na kostele probíhaly v letech 2017-2019. Správní rada fondu na svém jednání schválila poskytnutí dotace ve výši 30 tisíc korun na opravu varhan a zároveň ještě nabídla farnímu sboru příspěvek na opravu vitráží ve dvou oknech.