"Navržený rozpočet je schodkový, příjmy jsou ve výši 211,446 mil. Kč, výdaje ve výši 299,66 mil. Kč, schodek je kryt prostředky z minulých let," uvedl mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. „V seznamu investičních akcí roku 2017 je mimo jiné rekonstrukce přelivné hrany rybníku ve Vernéřově, rekonstrukce chodníků a stavba parkovacích zálivů v Šaldově a Janáčkově ulici, která proběhne zároveň s rekonstrukcí vozovek v uvedených ulicích jako společná investice s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, a revitalizace sídliště Mikulášská, Příbramská," dodal mluvčí.