Ačkoliv jej zastupitelé budou schvalovat až 19. prosince, už nyní je jasné, jaké investice jsou v rozpočtu navrženy. Počítá se v něm například s revitalizací parku Historie, opravami komunikací, ale třeba také s modernizací učeben.

„Největší investicí bude revitalizace parku Historie. Jedná se o obnovu více než tříhektarového parku, jehož obnova je rozfázována do několika etap,“ uvedl Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši. „Další akcí bude celková rekonstrukce komunikací a chodníků v ulici Petra Bezruče, jež zasáhne také část ulice Tylovy. U domu s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici dojde na úpravy příjezdové cesty a výstavbu nového parkoviště,“ řekl mluvčí. „V seznamu je také modernizace učeben a dalších prostor našich základních škol Hlávkova a Okružní, podpořená dotacemi, a několik projektových dokumentací a studií, například studie úprav vnitrobloku sídliště zasahujícího do ulic Mírová, Žižkova, Vysoká a Skřivánčí,“ podotkl.

Pokračovat budou také střední opravy komunikací. V záměru, připraveném k projednání v orgánech města, je oprava chodníků v Mokřinách, kde má dojít k opravě povrchu a výměně obrubníků v úseku od ulice Příční po bývalou školu. Pracovat se má také v ulici Sibiřská, i zde se bude opravovat povrch a mají se měnit obrubníky v úseku od křižovatky s ulicí Studentská po hranice katastru s obcí Krásná.

V plánu je i oprava povrchu a vyrovnání obrubníků v komunikaci ulic U Sadu, a to v úseku od ulice Hlavní až po ulici Na Vrchu, a dále Slovanská, kde se plánuje kromě opravy vozovky také přeložení chodníků, a to v celé její délce. „Z našich obcí se příští rok dostane na Doubravu, Kopaniny a Horní Paseky. V Doubravě a Kopaninách se připravují opravy několika úseků vozovek, v Horních Pasekách oprava parkoviště u zdejších bytovek,“ dodal Milan Vrbata.