Podle představitelů kraje už ale lidé záměrně oponují informacemi, které jsou vytržené z kontextu.

Zastupitel a jeden z kritiků stavby Karel Tyrpekl upozornil na dva rozdílné výroky kraje, investora stavby. V jednom z médií uvádí náměstek hejtmana Petr Navrátil, že bude obchvat sloužit především pro osobní vozidla, v Krajských listech se pak objevila informace, že bude silnice sloužit hlavně nákladní dopravě.

„Pro koho tedy jihovýchodní obchvat bude?" ptá se Karel Tyrpekl.

Podle Petra Navrátila, náměstka hejtmana, bývají podklady pro kritiku vytržené z kontextu.

„Silnice II. třídy je ve svém šířkovém i sklonovém profilu určena jak pro nákladní, tak i pro osobní dopravu," uvedl. „Provoz na těchto komunikacích by měl být omezován pouze ve výjimečných případech daných především technickými omezeními. Není zvykem novou komunikaci II. třídy omezit pouze na jeden druh dopravy, a tak nelze ani dopředu přesně stanovit, pro koho je silnice určena. Je určena pro všechny uživatele. Novou komunikací můžeme řešit konkrétní dopravní problém. Město Cheb je zatěžováno zvyšující se jak tranzitní nákladní dopravou, tak i tranzitní osobní dopravou. Je na zvážení, zda více zatěžuje nákladní doprava v počtu řádově menším než osobní, ale výrazněji působící jak hlukovou, tak i emisní zátěž, nebo osobní doprava, která opticky plní hlavní ulice," vysvětloval. „Interpretovat jednoduchým způsobem vytržené výroky z celkového kontextu ukazuje spíše na snahu pisatele bránit projektu a jeho možnou snahu obětovat svým politickým ambicím zdravý vzduch obyvatel města Chebu," dodal.