Strážníci v Chebu zjišťují společně s fakultou ekonomickou, kde se lidé ve městě cítí bezpečně a kde ne (Deník již informoval). V současné době jsou zpracovány odpovědi od necelých čtyř stovek respondentů a dotazníkové šetření stále pokračuje.

Podle místostarosty Michala Pospíšila, do jehož kompetence spadá i řízení městské policie, se dosavadní závěry dotazníkového šetření prakticky shodují s takzvanými mapami kriminality v Chebu. Ty si městská policie nechala před časem na základě statistických dat ze své činnosti zpracovat.

„Na základě map kriminality jsme se ve zvýšené míře začali zaměřovat na některé problémové jevy, skupiny obyvatel a lokality. Nyní se ukazuje, že občané to pociťují obdobně. Připravujeme některá další opatření, abychom problémovým osobám život v Chebu ztížili," doplnil Pospíšil. „Daleko více chceme spolupracovat s úřadem práce i naším odborem sociálních věcí. Budu požadovat, aby se dělaly mnohem tvrdší kontroly, zda nedochází ke zneužívání sociálních dávek. Zároveň budu chtít, aby se kontrolovalo, jestli si problémové rodiny plní své povinnosti v péči o děti, a pokud ne, tak aby jim byly dávky odebírány," uvedl místostarosta.

Lidé by se podle šetření cítili bezpečněji, kdyby v ulicích viděli víc pěších hlídek a rozšířil by se kamerový systém. Podle Pospíšila už se na obojím začalo pracovat. V problémových místech a časech je nasazováno víc hlídek. „Rovněž kamerový systém je postupně s ohledem na finanční možnosti rozšiřován. Vloni přibyly tři nové kamery dohlížející na oba upravené břehy Ohře, předtím také kamera v Kamenné ulici, takže nyní jich máme celkově 18," dodal. Dotazovaní se převážně domnívají, že kriminalita v České republice v posledních třech letech vzrostla či zůstala stejná. Cheb je v tomto směru hodnocen o něco příznivěji, když nárůst kriminality pociťuje o několik málo procent respondentů méně.