„Ne, děkuji, nechci“. „Nevotravuj…“ S podobnými a leckdy i příkřejšími reakcemi se velmi často setkávají lidé bez domova, kteří v Chebu nabízejí časopis Nový prostor. Proč tomu tak je, vysvětlila Dagmar Vebrová z charitní ubytovny Betlém v Chebu.

Proč tedy?

„Jistě, jsme přesyceni stovkami periodik – novin, časopisů, inzertních letáků, nabídek a dalších tiskovin nejrůznější kvality. Někteří z nás čtou rádi, jiní dávají přednost třeba sportu, zahrádce, chodí se psem… co člověk, to jiný zájem. A na druhé straně podléháme stereotypům o bezdomovcích….“

Lidé, kteří časopis prodávají, vlastně na sobě pracují…

„Je nutné říct, že lidé, kteří prodávají časopis, se snaží svou nelehkou životní situaci řešit. Nikoli krádeží. Nežebrají. Nečekají pasivně na sociální dávky. Neutápí smutek ze zpackaného života v jabčáku z krabice. Jsou aktivní, chopili se možnosti.“

Co se vlastně kupující v časopise dočtou?

„Já sama můžu říct, že se v časopise objevují zajímavé články, ať už jde o reportáže či fejetony. Dodnes mám schované vánoční číslo. Časopis nabízí alternativní pohledy na témata společenská, kulturní, ekologická, lidskoprávní, a na problematiku neziskového sektoru. Do jeho rubrik stabilně přispívají renomovaní novináři a odborníci. Polovinu z částky prodejce odevzdá, polovina mu zůstane. Je to vlastně docela dobrá, adresná pomoc smysluplnému projektu, který podporují MPSV, Magistrát Hlavního města Prahy, Raiffeisen BANK, Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové, T-mobile, Tikkurila, s.r.o. V časopise je možno inzerovat, je možné mu poslat dárcovskou SMS, lze získat i starší čísla – informace jsou přehledně k dispozici na webových stránkách projektu.“

Co je vlastně Nový prostor?

„Nový prostor je čtrnáctideník, jehož prodejci jsou lidé v sociální tísni, osoby bez přístřeší a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Je součástí mezinárodní sítě street-paperů INSP a šéfredaktorkou, která časopisu vtiskla osobitý ráz, byla jistý čas Erika Hníková, jejíž dokument Nesvatbov získal v Berlíně na mezinárodním festivalu Berlinale 2011 cenu čtenářů německého deníku Der Tagesspiegel, kteří ho vybrali v nesoutěžní sekci Forum.“

Kdo za tímto projektem stojí?

„Chebští distributoři časopisu získali kontakt a možnost zlepšit svou situaci prostřednictvím prodeje díky pracovníkům chebských projektů Diecézní charity Plzeň, zejména Nízkoprahového denního centra (projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) a Noclehárny Betlém, jejíž činnost je finančně podporována městem Cheb.“