Městská knihovna v Chebu by se mohla dočkat přístavby. Město už má zpracovaný úvodní koncept, ze kterého je patrné, jak by stavba mohla vypadat. Záleží ale na tom, zda město na projekt získá dotaci.

Větší prostor pro volný výběr knih, místo pro konání přednášek a letní kino. Nejen o to by knihovna mohla být bohatší, pokud by se přistoupilo k přístavbě této secesní budovy v centru Chebu.

„Návštěvníci chebské knihovny určitě také dobře vědí, že dětské oddělení a studovna sídlí v jiné budově. Po vybudování přístavby by se všechna oddělení knihovny sestěhovala do jednoho objektu," uvedla místostarostka Chebu Daniela Seifertová.

O přístavbě chebské městské knihovny se mluví již delší dobu. Secesní budova v ulici Obrněné brigády je krásná, ale nedostačuje nárokům moderního knihovnictví.

„V knihovně se v poslední době koná řada kulturních akcí, ale pro jejich pořádání tady chybí odpovídající zázemí," uvedla místostarostka Chebu Daniela Seifertová. „Díky přístavbě by se navíc mohl výrazně rozšířit volný výběr knih, které jsou v současné době z podstatné části uloženy ve skladech a čtenáři si je mohou vybírat jen podle katalogu."

Přístavba by byla součástí celkové obnovy části hradebního příkopu mezi knihovnou a divadelním klubem. Vedle samotné přístavby by tady měla vzniknout také venkovní scéna, která by zároveň sloužila i jako letní kino.

Město už má k dispozici úvodní koncept, jak by plánovaná přístavba mohla vypadat. Zpracoval ho ateliér A69 Architekti a přístavba je přitom navržena jako 'neviditelná' budova. Počítá se totiž, že z této části hradebního příkopu bude odstraněna novodobá navážka. Dvoupodlažní objekt by pak byl přistavěn k hradební zdi sousedící s chodníkem a měl by pochozí střechu. Pouze z prostoru hradebního příkopu by byla viditelná jeho čelní prosklená stěna. Toto řešení vychází z požadavků památkářů, kteří chtějí, aby přístavba byla k okolním historickým objektů velmi šetrná.

„Koncept revitalizace hradebního příkopu předložíme v nejbližší době zastupitelstvu, které by mělo vyslovit souhlas s pokračováním příprav na realizaci. V letošním a příštím roce bychom chtěli zvládnout veškerou projektovou přípravu," upřesnil místostarosta Pavel Hojda. „Zároveň by už mohl probíhat archeologický a stavebněhistorický průzkum, který požadují památkáři. Následně bychom pak mohli přistoupit k odstranění navážky. Samotná výstavba by podle mého názoru mohla začít v roce 2017," podotkl.

Zda se k realizaci projektu opravdu přistoupí, záleží na penězích. Město by takovou akci mohlo jen těžko bez zadlužení financovat z vlastních prostředků, a tak se čeká, zda bude vypsán vhodný dotační titul. V případě, že Cheb dotaci nezíská, projekt prozatím odloží.