„Od května se k projektu opět vracíme. Na rok se bohužel projekt téměř zastavil, protože kompletní tým lékařů byl zaneprázdněn úplně jiným problémem,“ informoval starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Nicméně jednání se posunula, v současné době budeme představovat další kroky, které udělali architekti a projektanti.“

Dobrou zprávou je podle starosty fakt, že se k projektu rehabilitačního ústavu rozhodla připojit také Pojišťovna ministerstva vnitra. „S pojišťovnou je komunikováno a je velmi reálné, že bude mít zájem rezervovat část kapacity kliniky pro svoje pacienty. A protože se tato pojišťovna má v nejbližší době propojit s Vojenskou pojišťovnou, jedná se o velmi významného partnera, “ uvedl starosta.

„Čekáme také na otevření hranic, aby mohla pokračovat jednání v Bavorsku i Sasku s tamními pojišťovnami, ale také s klinikou ve Weidenu a Ambergu, kde je možnost, díky propojení na university, rozvíjet i programy v oblasti vzdělávání.“

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkS architekty začala v letošním roce spolupracovat také společnost specializovaná na interiéry nemocničních zařízení. K jednacímu stolu se vrátili i lékaři, kteří jsou garanty pro jednotlivé obory a tím mohou architekti pokračovat ve své práci tak, aby klinika splnila veškeré požadavky odborníků i pojišťoven.

Expozice sokolovského muzea.
V oknech sokolovského zámku se objevují tajemné předměty

„Předpokládám, že se letos výrazně posuneme. S památkáři se nám na konci roku 2019 podařilo projednat objemovou studii a po kompletním dokončení projekčních prací budeme schopni projednat na zastupitelstvu města i stále otevřené koncesní řízení. Na rychlosti dalších projednání v rámci stavebního řízení závisí i to, kdy by mohla být stavba zahájena. Pokud dojde ke shodě s památkáři, mohlo by k zahájení prací dojít ještě v letošním roce,“ uvedl Jan Kuchař.

Na stavbu rehabilitační kliniky navazuje i další projekt. „Rádi bychom Františkovy Lázně posunuli i v oblasti správy a využívání přírodních zdrojů a také v oblasti vědy a vzdělávání. Podali jsme proto za město i kompletní projekt do Operačního programu spravedlivé transformace, ve spolupráci s Výzkumným ústavem balneologickým v.v.i. a Mendelovou univerzitou Brno a doufáme, že bude podpořen a zařazen do významných projektů regionu. Pokud by se tak stalo, bylo by v rámci této oblasti možné získat pro Františkovy Lázně v příští dekádě finanční podporu až do výše 300 milionů korun a tím by se zajistila dlouhodobá udržitelnost lázeňství v našem městě.“ uzavřel starosta.