„Město Cheb zatím spolupracuje především s partnery z bavorské strany, avšak i saské regiony mají veliký potenciál, který chceme využít," uvedl Michal Pospíšil z chebské radnice, který má na starost přeshraniční spolupráci.

Klíčovou otázkou projektu je především doprava. Součástí Clara III je i myšlenka na otevření nového tématu, které se bude týkat dalšího zkvalitnění přeshraniční dopravy mezi územím Karlovarského kraje a Německem.

„Na česko-bavorské straně se díky předchozímu projektu Clara II již delší dobu řeší problematika elektrifikace železniční tratě, respektive evropského dopravního koridoru z Prahy přes Plzeň, Cheb, Marktredwitz do Norimberka. A je třeba říct, že ne zcela bez úspěchu. Musíme bojovat o zavedení dalších spojů, které náš region zatraktivní," poznamenal Michal Pospíšil.

V programu Clara III bude i Park Egrensis, který mapuje území mezi městy Cheb a Waldsassen. Úvodní dokumentace a záměry byly zpracovány již zhruba před 15 lety. Projekt řeší prostorové propojení obou měst.

„Díky realizaci navržených opatření by mělo jít o atraktivní krajinu s řadou významných sakrálních staveb, typickou venkovskou architekturou a infrastrukturou pro trávení volného času. Podle platného regionálního plánu pro severní Bavorsko by obě města mohla v budoucnu představovat jedno společné centrum rozvoje," podotkl Michal Pospíšil.

Některé dílčí záměry dokumentu Park Egrensis se v minulých letech již podařilo realizovat. Jedná se například o vybudování části cyklostezky po bývalé slapanské železniční trati nebo dobře známého venkovního bazénu Egrensis Bad ve Waldsassenu.