Na přípravě projektu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) se neustále pracuje. Spalovna má vzniknout na chebském Švédském Vrchu. Nyní investor zapracovává do dokumentace připomínky.

„V současné době postupně svůj záměr projednáváme s dotčenými orgány, institucemi a dalšími osobami, kterých se náš záměr přímo dotýká," potvrdil Steffen Zagermann, jednatel společnosti Terea. „Do projektové dokumentace tak postupně zapracováváme podmínky a požadavky, které jsou součástí stanoviska krajského úřadu a dotčených osob," doplnil a připomněl, že Karlovarský kraj už po veřejném projednání dokumentace EIA vydal své souhlasné stanovisko.

„Momentálně se tedy jedná o fázi doplnění projektové dokumentace tak, aby tato mohla být předložena a následně projednána v územním a pak i ve stavebním řízení, podle stavebního zákona."

ZEVO by podle představitelů Chebu, který má ve společnosti Terea 50procentní podíl, mohlo přispět také ke stabilizaci ceny centrálně dodávaného tepla, ale i snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Na rozpočet města by zařízení mělo zásadní dopad," sdělil chebský místostarosta Tomáš Linda. „Mohli bychom snížit poplatek za svoz komunálního odpadu minimálně o sto korun na rok," konstatoval místostostarosta před časem.