„Cože jste to říkala?" zeptal se jeden z obyvatel. Právě občanů v této malé obci moc nezůstalo, v současné době jich v Pramenech žije 118. „Pokud by do toho šel soukromý investor, je to jeho věc. Pokud zkrachuje, bude to jen jeho věc. Ale naše obec už kvůli stáčírně vytrpěla dost. Dokud se s projektem nezačalo, žilo se nám tady celkem dobře. Se stáčírnou začalo všechno zlé. A teď, když se zase blýská na lepší časy, by to mělo začít na novo?"

Zastupitelstvu, které v obci je od roku 2012, se podařilo část téměř stomilionového dluhu sice umořit. Stále ale zbývá přibližně padesát milionů korun, které obec dluží Státnímu pozemkovému úřadu České republiky. „S pomocí peněz soukromé firmy hodlá Karlovarský kraj odkoupit tuto pohledávku," přiblížil záměry hejtman Josef Novotný. Právě tato pohledávka by se dala vyřešit transakcí mezi soukromou firmou, ministerstvem financí a krajem.

Soukromá společnost by poskytla peníze na splacení jistiny. Dluh by pak následně odkoupil kraj za téměř tři a půl milionu korun. Navíc se chce soukromá společnost vrátit k projektu stáčírny minerálních vod a k tomu potřebuje, aby byla obec bez dluhů.

Na začátku zkázy Pramenů byl přitom záměr vzkřísit obci věhlas, jaký měla před 2. světovou válkou, kdy tady měli dokonce vlastní banku. Obec v čele s tehdejším starostou Václavem Brennerem objevila šanci využít zdejší bohatství minerálních vod.

Záměr přilákal investory a Prameny měly mít čtyři halíře za litr stočené minerálky. „Všichni, kteří se na nás dívají skrz prsty, by jednali stejně," řekl při svém odstoupení Brenner.

Obec nechala udělat sedmnáct vrtů a vykoupila pozemky na stáčírnu. Pohroma přišla ve chvíli, kdy do projektu zasáhli ochránci přírody. Ti nedovolili stavbu v chráněné krajinné oblasti a zkrachoval také projekt na stavbu minerálkovodu, jenž by léčivou vodu přiváděl na místo, kde by Prameny stáčírnu postavit mohly.

Tři roky po odstoupení tehdejšího starosty nechtěl obec vůbec nikdo vést. Šest pokusů o předčasné volby ztroskotalo a až ten poslední, sedmý přinesl nové zastupitelstvo v čele s nynější starostkou Michalou Málkovou. Ta se k záměrům firmy vzkřísit projekt stáčírny nevyjádřila.