„Nabídek do výběrového řízení přišlo překvapivě mnoho,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Bohužel jeden z účastníků jeho výsledky napadl s námitkou, že vstupní parametry nebyly dostatečně precizně specifikovány,“ uvedl. Radnice stála před rozhodnutím, buď námitku zamítnout a čelit možnosti, že se stěžovatel obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jí vyhovět, zrušit výběrové řízení a vyhlásit ho znovu. „Rada nakonec souhlasila se zrušením zadávacího řízení. Důvodem nebyla tolik obava z případného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale spíše z jeho termínu rozhodnutí,“ řekl Kalina. Časově je totiž pro Mariánské Lázně výhodnější výběrové řízení zopakovat. „Projektanta chceme mít vybraného letos,“ dodal.

Stav radnice řeší město už několik let. Sondy v kancelářích ukázaly změny na konstrukcích. Zanedbanou údržbou utrpěl i suterén, celá budova je mokrá.

Město stálo před výběrem ze dvou možností. Buď rekonstruovat současnou budovu, nebo vystavět nové správní centrum.