Na problém s dlouhými lhůtami upozornila starostka Hazlova Lenka Dvořáková. Jak vysvětlila, je to i důvod, proč už řadu let nemohou například opravit komunikaci, která to nutně potřebuje. Ve Valech kvůli tomu zase vázne plánované budování parku.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová přislíbila, že zjistí, jaké jsou možnosti řešení tohoto stavu: „Byla bych ráda, kdybyste připravili přehled dosud nevydaných pozemků, abych mohla jednat s ministerstvem financí i zástupci Státního pozemkového úřadu o urychlení celého procesu, aby se neblokoval rozvoj obcí nejen v našem kraji.“

Jedním z témat byla také situace v chebské nemocnici. Starosta Chebu Antonín Jalovec chtěl vědět, jaké plány má kraj s nemocnicí do budoucna. Krajský radní Jan Bureš vysvětlil, že rekonstrukce způsobila snížení počtu výkonů, což se může odrazit v úhradách od zdravotních pojišťoven. „Jednal jsem proto se zástupci VZP a mám příslib, že v následujících letech VZP přihlédne k důvodům, které způsobily propad výkonů, a neobjeví se to ve výši úhrad,“ uvedl radní.

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by měl od 1. ledna 2019 nastoupit do vedení chebské nemocnice nový ředitel, který bude denně k dispozici pacientům i zdravotníkům.