Přinesli svědectví o tom, jak se v něm zachází se zvířaty a rozhodli se podat trestní oznámení na provozovatele útulku a dokonce i na místní městský úřad.

Podle těchto svědectví dochází k nadměrnému utrácení psů v útulku, zvířata nemají patřičný komfort, jsou podvyživená a nemocná. Policisté už v doprovodu Petra Prokeše, autora trestního oznámení, útulek navštívili. „Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení ve věci týrání zvířat a v současné době prověřujeme, zda tu nedochází k protiprávnímu jednání a další trestné činnosti,“ uvedla policejní mluvčí Martina Hrušková.

Jako příklad je možné uvést případ ohaře, kterého si odvedla Renata Osičková zcela vychrtlého. Provozovatel útulku Mirko Pyskatý špatný stav psa nepopírá.

„Když jsem si před několika dny našla na webových stránkách útulku německého ohaře Arama, rozhodla jsem se, že ho budu chodit alespoň venčit, protože v té době jsem si nechtěla pořizovat psa,“ uvedla Renata Osičková. „V nabídce byl od srpna, já jsem přišla koncem listopadu. Ošetřovatel mi vydal absolutně vychrtlého, podvyživeného psa, který vzhledem ke svému zuboženému stavu nemohl ani jít. Podlamovaly se mu zadní běhy, byl apatický a nervózní. Druhý den jsem se pro něj vrátila s tím, že si ho již ponechám. Z fotografie na stránkách útulku je patrné, že Aram do útulku přišel v relativně dobré kondici. Jeho stav se tedy nezhoršil během dvou až tří dní, nýbrž strádal delší dobu a nikdo jej neošetřil.”

„Ohař byl skutečné vyhublý a je u nového majitele,“ řekl provozovatel útulku Mirko Pyskatý. „Klinicky nevykazoval žádné příznaky onemocnění a na jakoukoliv doplňkovou výživu nereagoval. Problémy jsou zřejmě psychického rázu z opuštění majitelem. Lovečtí psi bývají často na majitele úzce fixováni. Můžeme jen doufat, že se tento nádherný pes v nové rodině ze svých problémů dostane.“

Klára Jandová ještě uvedla další příklad. „Sehnala jsem rodinu pro staforda Rastyho, který měl jet na Moravu. Když jsem v pondělí chtěla zajistit jeho převoz, bylo mi řečeno, že pes jel do Prahy do hlídací agentury. Když jsme chtěli dohledat kam, najednou jim prý z agentury utekl, nakonec vyplavalo na povrch, že pes se uspal, že prý měl nemocné ledviny. Zda byl pes vážně nemocný, zda byla udělána nějaká vyšetření a podobně, toto se již nikdo nedopátrá a dopátrat se ani nechce. O těchto úkonech, rádoby umisťovacích akcích, které jsou jen zástěrkou pro euthanazii, všichni ví. Ví o tom veterinární správa, ví o tom město, ví o tom široká veřejnost, a to nejen v Mariánských Lázních., ale ze státních orgánů opět nikdo nic nedělá.“

I zde se Mirko Pyskatý vyjádřil: „Staford byl těžký epileptik se stavy nadměrné agresivity - dvakrát zakousl psa a utracen byl pro náhlý nezvládnutelný status epilepticus. Terapie nebyla úspěšná a to byl zřejmě i důvod opuštění psa majitelem.“ Na závěr ještě dodal: „Jsem ochoten okamžitě předat vedení útulku komukoliv, ale má nabídka rezignace byla vedením města odmítnuta. Pro narůstající problémy v útulku jsem rozhodnut ukončit svou činnost ke konci příštího roku. V práci jsem přestal vidět smysl - není potentní legislativa, jež by regulovala pobyt zvířat v útulku. Ty byly zřizovány pro psy, o které se lidé nemohli starat, nebo na přechodnou dobu o psy zatoulané. V současné době útulky fungují jako suplenti péče o zvířata, jež nikdo nechce, za narůstajících nákladů ze společné kasy.“ Vedoucí odboru životního prostředí v Mariánských Lázních Pavel Nečas o situaci není informován, ale řekl, že až bude mít potřebné informace, přijme opatření.