Veterinární opatření, která mají zabránit dalšímu šíření ptačí chřipky, se dotknou také chovatelů a vystavovatelů drůbeže na Chebsku. Od včerejšího dne platí zájaz výstav ptactva. Uvedl to ve zprávě tiskový mluvčí Státní veterinární správy České republiky Josef Duben.

„Já drůbež zavírat nebudu,“ řekla chovatelka z Chebska, která si nepřála být jmenována. „Nákaza je od nás daleko a ani minulý rok, když začali umírat ptáci, jsem slepice nezavírala. Ani nemám, kam bych je schovala, máme jen malý kurník a tam nemůžou být celý den. A krmení máme pod střechou,“ uzavřela.
„Zásadní opatření spočívá v tom, že podnikatelské chovy drůbeže nesmějí být od počátku července ve volném výběhu,“ uvedl Josef Duben. „Určitou výjimku může povolit místně příslušná krajská veterinární správa, ovšem za podmínky účinného zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. Od pondělí 2. července je zakázáno pořádání výstav drůbeže, výjimečně je v uzavřených prostorách může opět povolit místně příslušná krajská veterinární správa.“

V mimořádných veterinárních opatřeních, které platí od 28. června 2007 do odvolání je i zmíněno to, co stále platí – podnikatelé chovající drůbež jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles příjmu potravy, či produkce či zvýšení úmrtnosti chované drůbeže.
„Všechna přijímaná veterinární opatření mají cíl: zamezit ohrožení zdraví lidí. Na druhém místě, aby nedošlo k narušení intrakomunitárního obchodu, to znamená, že by nemělo dojít k poklesu spotřeby drůbežího masa ani výrobků z něj. Veterinární účinná opatření mají i ochránit naše chovatele a zpracovatele před zbytečným poklesem produkce. Tato opatření by i měla přesvědčit třetí země o tom, že zdravotní nezávadnost naší produkce je zachována,“ uvedl dále Duben.