Jak již město Aš informovalo, v letošním ruce se z kategorie velkých investičních akcí uskuteční oprava příjezdové komunikace ke hřbitovu a sportovnímu areálu pod vrchem Háj, plochy Masarykova náměstí a celková oprava budovy městské knihovny. Na tyto akce získalo město dotace.

„Kromě nich budou pokračovat také takzvané střední opravy komunikací a chodníků,“ informoval mluvčí Aše Milan Vrbata.

Rada města Aše schválila doplněný plán oprav chodníků a komunikací podle návrhů strategické komise pro období roku 2010 a roků následujících. „Opravy se týkají komunikací v následujícím seznamu s tím, že se budou opravovat v uvedeném pořadí,“ poznamenal mluvčí.

1. Mikulášská ulice (plošné frézování a nový povrch)

2. Hedvábnická ulice – 1. etapa (plošné frézování a nový povrch)

3. Vladivostocká ulice (nátěr komunikace)

4. Klicperova ulice (nátěr komunikace)

5. Čapkova ulice (plošné frézování a nový povrch)

6. Vančurova ulice (plošné frézování a nový povrch)

7. Kvapilova ulice (plošné frézování a nový povrch)

8. Horská ulice (plošné frézování a nový povrch)

9. Kmochova ulice (plošné frézování a nový povrch)

10. Purkyňova ulice (plošné frézování a nový povrch)

11. Wolkerova ulice (plošné frézování a nový povrch)

12. ul. Na Háji (plošné frézování a nový povrch)

13. Údolní ulice (plošné frézování a nový povrch)

14. Čelakovského ulice (plošné frézování a nový povrch)

„Pro úplnost doplňujeme, že metodou střední opravy letos bude obnovena ještě plocha parkoviště Poštovního náměstí,“ doplnil Vrbata.

Co se týče chodníků, zde plán oprav počítá pro rok 2010 a roky následující s těmito chodníky:

1. Konec Údolní ulice (úsek k Flaškovým)

2. Dlouhá ulice (vnitroblok panelového sídliště)

3. Gustava Geipela (podél parku)

4. Okružní (úsek mezi základní školou a křižovatkou se Slovanskou ulicí)

5. Čechova ulice

6. Žižkova ulice (mezi ulicemi Šumavská a Skřivánčí)

7. Nemocniční ulice (podél léčebny dlouhodobě nemocných)

8. Petra Bezruče (úsek mezi parkovištěm a křižovatkou s Dukelskou ulicí)

9. Dlouhá ulice (podél parku ke křižovatce s Havlíčkovou ulicí)

10. Čapkova ulice

11. Čelakovského ulice

„Stejně se nejvíc těším na hotový vrch Háj,“ poznamenal šestnáctiletý Ondřej z Ašska. „Snad bude hotový v létě, jak slibují.“