Tři akce zaměřené na měření rychlosti mají od 31. srpna za sebou strážníci karlovarské městské policie. Zatím odhalili jednadvacet motoristů, kteří v ulicích města překročili maximálně povolenou rychlost. Podle očekávání velitele Marcela Vlasáka je v tomto ohledu nejrizikovější Bezručova ulice.

„V této ulici stáli strážníci zatím dvakrát. Nepřiměřenou rychlostí se kolem jejich radaru prohnalo 15 motoristů,” potvrdil Vlasák. Městští policisté mají na základě dopravně bezpečnostní analýzy dopravních policistů stanoveno 17 lokalit v Karlových Varech, kde měří rychlost. Zatím stihli zkontrolovat situaci v šesti z nich. „Vedle Bezručovy ulice naměřili dalších šest hříšníků v ulicích Moskevská, Lidická a Závodu míru,” doplnil statistiku velitel městské policie. V nejbližších dnech pak musí motoristé počítat s měřeními v Sedlecké ulici.

Preventivní formou, jak bojovat s těmi motoristy, kterým rychlostní limity nic neříkají, jsou měřicí tabule. Těch je v karlovarských ulicích celkem šest - v Krále Jiřího, Lidické, Západní, Počernické, Závodu míru a Otovické. Podle dat, která tabule za prvních osm měsíců letošního roku nasbíraly, jsou nejbezpečnější lokality v ulicích Krále Jiřího a Závodu míru. „Procentuálně nejvíce řidičů pak překročilo maximální rychlost v Počernické. Největší provoz je pak v Západní ulici, kde jsme zaznamenali přes dva miliony průjezdů vozidel,” konstatoval Vlasák.

Měření rychlosti podle Vlasákových slov nepatří a nikdy nebude patřit k prioritní práci strážníků městské policie. Při vytipovávání lokalit k měření nad rámec těch, které si dohodli s policií, vycházejí městští policisté i z podnětů občanů. „Pokud se nám sejde více podnětů z jednoho místa, jsme schopni operativně měnit jak osazení měřicích tabulí, tak práci radaru,” dodal Vlasák.