„Všichni jsme si tento krásný slunečný den a přírodu užívali,“ shodli se společně.

Bukovany
Lidé utíkají z Bukovan. Mohou za to sociálně nepřizpůsobiví sousedé

Na akci neváhalo přijet několik dobrovolnic i ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. „Myslím si, že sázení stromů je krásná akce, a tak jsem přijela i s rodinkou,“ řekla Dita Ryplová z Kraslic.

72 hodin je celostátní dobrovolnický projekt, který je určen nejen pro děti a mladé lidi, ale také pro neziskové organizace i ostatní neformální skupiny, školní kolektivy a jednotlivce, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. Letos se konal od 14. do 17. října.