Odevzdali do nich k recyklaci téměř 27 tun elektroodpadu. Kontejnery usnadňují lidem sběr drobného elektrozařízení již od roku 2008.
„Červené kontejnery jsou umístěny vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru nebo skla, kam jsou již občané zvyklí odpad odnášet. K žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak přibyl nyní nový – červený,“ konstatoval Hanuš Klůs, regionální manažer společnosti Asekol.

Podle něj patří drobná elektrozařízení k nejhůře tříděným druhům elektroodpadu. Díky jejich malým rozměrům nejčastěji končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou a druhotné suroviny v nich obsažené zůstávají nevyužité.

„Kontejnery pokládáme za velký přínos pro jednotlivé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním aktivit kraje zaměřených na podporu a rozšiřování služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování třídění k občanům. Díky červeným kontejnerům se obyvatelům kraje rozšířila sběrná síť vysloužilých elektrozařízení,“ uvedl Jaroslav Bradáč, krajský radní pro životní prostředí.

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných žárovek, velkých domácích spotřebičů, jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Asekol rovněž instaloval do partnerských sběrných dvorů uzamykatelné přístřešky takzvané E-domky a klecové kontejnery, do nichž se umisťuje elektroodpad zanesený do sběrných dvorů. V kraji je 21 klecových kontejnerů a jedenáct E-domků. Důvodem instalace těchto zařízení je zkvalitňování samotného procesu sběru a recyklace elektroodpadu, a to například usnadněním manipulace pro obsluhu sběrného dvora díky klecovým kontejnerům nebo zvýšení bezpečnosti díky E- domkům.