Místo odchodu z funkce po skandálech spojených s těžko vysvětlitelnými stavebními zásahy do karlovarských památek a problematickým zhodnocením své zemědělské půdy na stavební parcely se Ivana Doubová, vedoucí karlovarského stavebního úřadu, dočkala ocenění zásluh za svou dosavadní práci. Karlovarští radní ji od 1. ledna jmenovali vedoucí odboru rozvoje a urbanismu karlovarského magistrátu.

Magistrát: Dobrá volba

Podle náměstka Petra Keřky (ODS) má Doubová pro výkon této funkce všechny předpoklady a je velmi dobrým odborníkem. „Rada města ji zvolila jednomyslně,“ uvedl Keřka. Stejný názor má také náměstek Tomáš Hybner (ČSSD), který byl členem komise na vyhodnocení výběrového řízení, jež radnice na tento post vyhlásila. Ze dvou zájemců zvítězila právě Doubová. „Je to dobrá volba. Má zkušenosti se systémem tvorby územního plánování a zkušenost s výkonem funkce státní správy,“ uvedl.

Kromě rozvoje a urbanismu Karlových Varů bude mít nově na starosti také dotační management města a znovu územní plánování. Výběrové řízení na šéfa stavebního úřadu vyhlásí radnice podle náměstka Keřky co nejdříve.

A proč se Doubová rozhodla vyměnit funkci za funkci?

„Odbor rozvoje a urbanismu byl zřízen také pro to, aby město mohlo lépe hájit své zájmy prostřednictvím schválených regulativů zástavby na území města, o které by se mohl stavební úřad v rámci rozhodování opřít. Bohužel po celou dobu existence tohoto odboru se nikdo z renomovaných architektů či stálých kritiků výstavby v Karlových Varech do výběrového řízení na vedoucího odboru nepřihlásil. Protože mě neustálá kritika stavebního úřadu trápila, rozhodla jsem se do tohoto výběrového řízení přihlásit. Za velkou výhodu považuji i své dosavadní působení v oblasti státní správy a samosprávy,“ sdělila.

Dodala, že vzhledem k tomu, že může stavět na příslušném vzdělání, odborných zkouškách a legislativních zkušenostech, doufá, že se jí podaří naplnit zásadní funkci tohoto odboru a pomoci připravit dokumenty zajišťující dlouhodobý rozvoj Karlových Varů.

Je to skandál, tvrdí opozice

Odborníci, ale také opoziční zastupitelé jsou rozhodnutím radních šokováni.

„Jmenování Ivany Doubové do čela odboru rozvoje a urbanismu vnímám jako zcela absurdní rozhodnutí. Kdybych si tuto zprávu vyslechl ze zpráv Petra Čtvrtníčka v České sodě, bral bych to jako dobrý drsný vtip. Jmenovat do čela navýsost strategického odboru člověka, který byl u mnoha konfliktních, rozporuplných a kontroverzních rozhodnutí stavebního úřadu, je buď nesmysl, řízená sebedestrukce politického vedení města nebo urputná snaha o posílení vlivu zájmových skupin bez ohledu na cokoliv,“ zdůraznil Petr Kulhánek (KOA).

„Ve světle skutečností, že tento odbor bude přímo ovlivňovat rozvoj a tvář města, administrovat pořízení nového územního plánu a projekty podporované z evropských fondů, je toto rozhodnutí adeptem na umístění do některého z Havlových absurdních dramat,“ zdůraznil.

Servítky si nebral ani další opoziční zastupitel Jiří Kotek (Alternativa). „Jmenování Ivany Doubové pokládám nejen za skandální, ale přímo za alarmující! Tato osoba dostává do své kompetence rozhodování v nejkorumpovatelnější oblasti lobistických zájmů v našem městě,“ řekl Kotek.

Podle Kotka se v posledních měsících se vynořilo několik konkrétních případů, o které se bude jednat a kde jenom prostředky do projektů budou v mnoha desítkách milionů. „Vedení města a sama paní Doubová to vydává za hájení zájmů města. Ale co to je za zájmy, když v konkrétních případech se vyjádří snad všichni dotčení sousedé z širšího okolí v peticích, a lidé, kteří se problematikou zabývají, například občanská sdružení nebo památkáři, že se stavbou nesouhlasí, ale „město Doubová“ stavbu přesto schválí.“

Kotek dodal, že v návaznosti na její morální předpoklady si lze těžko představit v koaliční partě vhodnější úřední osobu. „Její odborná erudice je v daném marasmu tou méně podstatnou devizou,“ doplnil.

Podle Jiřího Klsáka, předsedy sdružení Za krásné Karlovarsko, by měl tuto funkci zastávat fundovaný odborník „Bude ovlivňovat koncepci nové výstavby a budoucí vzhled města. Měl by to být architekt, který má také stavební zkušenosti a alespoň minimální cit pro památky. Ivana Doubová je navíc spojována s řadou těžko vysvětlitelných případů. Není to proto dobrá volba,“ uvedl.

Pozemky, které vydělaly miliony

Ivana Doubová zaslala ke schválení změny územních plánů včetně své vlastní zemědělské půdy o rozloze více než šest hektarů. Přeměna polí na stavební parcely jí vydělala 26 milionů korun. Následně čelila podezření z porušení zákona o střetu zájmů, protože schvalování změny územního plánu u parcel v jejím vlastnictví měla měla oznámit orgánům města. Karlovarské zastupitelstvo změnu schválilo 18. 12. 2007. Doubová nejprve připustila chybu, následně si ale vzpomněla, že nadřízené informovala a radní jí dali za pravdu.