Po loňském roce, kdy město přistoupilo k založení transparentních účtů, bude nově zveřejňovat uzavřené smlouvy.


„V letošním roce nás čeká další krok ke zvýšení transparentnosti chodu radnice," informoval starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. Ten se bude týkat zveřejňování uzavřených smluv. „Rozhodli jsme, a to především z ekonomického pohledu, že nákup systému pro zveřejňování smluv, případně i náklady spojené s nasazením některého volně dostupného systému by v tuto chvíli byly zbytečně vynaloženými náklady," uvedl Petr Třešňák s tím, že příští rok nabude účinnosti zákon o registru smluv. „Právě ten bude nástrojem pro transparentní zveřejňování uzavírání smluv."


Podle starosty Mariánských Lázní to ale v žádném případě neznamená, že vedení bude v tichosti další rok čekat. „Jsme rozhodnuti implementovat opatření ze zákona ještě v letošním roce. Jsem přesvědčen, že institut zveřejňování smluv je velkým krokem proti plýtvání a klientelismu v samosprávě."
Mariánskolázeňské vedení se snaží od svého zvolení otevřít radnici více veřejnosti. Prvním velkým krokem bylo zveřejnění účtu města. „Prosazení tohoto bodu našeho programu nebylo jednoduché," zavzpomínal starosta Třešňák. „Ozývala se spousta hlasů a komentářů, že se jedná o zbytečnou a nereálnou věc," přiblížil. Podle jeho slov se ale ukázalo, že většina bankovních domů, vyjma dvou, této žádosti umí bez problému vyhovět. „V současné době si občané mohou přes internet prohlédnout více než dvacet účtů města. A podle ohlasů Mariánskolázeňských se jednalo o velmi dobrý krok. Většina občanů města tento krok uvítala. „Pro mě je to jasná známka toho, že město nemá co skrývat," řekla Gabriela Knížková z Mariánských Lázní. „Ráda se podívám, jaké prostředky na účet chodí a za co město utrácí. Je to jedna z věcí, které ve mně posilují důvěru ve vedení." Podobně smýšlí také např. František Holý z Mariánských Lázní. „Vidím, za co město dalo peníze, a to se mi líbí. A pokud se budou zveřejňovat i smlouvy, bude to jedině dobře."


Kromě transparentního účtu a zveřejňování uzavřených smluv změnily Mariánské Lázně také například přístup k videopřenosu jednání zastupitelstva. „Při našem nástupu na radnici se ze zastupitelstva pořizoval profesionální přenos, který byl ale finančně nákladný. Navíc nebyl archivován na pro obyvatele dostupném místě," řekl Petr Třešňák. Za zlomek ceny původního přenosu proto město pořídilo dvě kamery, které snímají zastupitelstvo a obsluhuje je technik, zaměstnanec úřadu, jehož přítomnost je na zastupitelstvu tak jako tak nezbytná. „Nejsme sice na kvalitě televizního přenosu, což ale bezesporu vyváží fakt, že ročně ušetříme téměř sto tisíc korun z rozpočtu města," řekl s tím, že s jednáním zastupitelů souvisí další změna. Dříve se totiž na webových stránkách města zveřejňovala pouze samotná usnesení, která byla ale často bez zbývajících podkladů nicneříkající. „V souladu s naším volebním programem mají nyní občané města k dispozici všechny dokumenty, tedy i důvodové zprávy včetně příloh. To všechno samozřejmě s přihlédnutím k zákonu o ochraně osobních údajů," dodal mariánskolázeňský starosta.