„Výměna oken by se týkala historické části budovy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec. I přesto jsou však nejstarší okna z roku 1976. „V nové části byla okna měněná nedávno,“ podotkl.

Kromě výměny oken by mělo dojít také k zateplení půdy. „Celkově by tyto práce měly přijít na čtyři miliony korun,“ podotkl chebský starosta Antonín Jalovec.

Chebská radnice historicky sídlila v sousedním objektu, který nyní slouží galerii. Pro rostoucí městskou správu se totiž stala podle interaktivní encyklopedie města Chebu příliš stísněnou, malou a málo reprezentativní. Proto byla v letech 1721 až 1722 navržena budova nové radnice, a to stavitelem Giovannim Batistou Alliprandim z Verony, který působil v Praze na stavbě tamního opevnění. V letech 1723 až 1728 bylo postaveno první pravé křídlo na pozemku dvou zedwitzovských domů, vykoupených radnicí.

Stavbu vedli chebští pevnostní stavitelé Angelus Pfeffer a Johann Christoph Faber. Pro nedostatek peněz nebyl celý stavební projekt uskutečněn a stará radnice byla dále užívána. V roce 1805 byla zbořena do náměstí vysunutá gotická věžice této staré radnice a v roce 1850 městská správa trvale přesídlila do Městského domu v dolní části náměstí.