Kromě výměny oken se má budova dočkat i nové střechy a podlahové krytiny. Celou rekonstrukci by měla provést jedna z chebských firem, ale to jen v případě, že se podaří získat dotaci.

„Rada města Aše svým usnesením schválila výsledky výběrového řízení na rekonstrukci radnice, do kterého nabídky podalo pět uchazečů. Přičemž jeden z uchazečů byl pro neúplnost předložené nabídky komisí vyřazen," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Vítězný uchazeč předložil nabídkovou cenu 23,4 milionu korun. Jediným hodnotícím kritériem byla cena přestavby.

„Rekonstrukcí dojde k modernizaci celé budovy. Firma bude mít za úkol vyměnit okna, předpokládá se i oprava střechy a instalace výtahu v rámci bezbariérového přístupu," vyjmenoval Vrbata.

V areálu radnice v centru města Aše dojde i k výměně dveří a podlahové krytiny.

„Úpravy se týkají také sociálních zařízení, výměny elektroinstalace, rozvodů ústředního topení a plynu, opravena bude fasáda a podobně," podotkl mluvčí s tím, že součástí projektu je i nová strukturovaná kabeláž.

Změnit se má dokonce i současné stavební rozvržení budovy. Vchod do radnice má být do suterénu z boku objektu, kde bude recepce, pokladna, bezbariérové WC a vstup do výtahu. Zároveň v suterénu musí firma vyřešit vlhkost zdiva. Poslední věc, na kterou musí ašská radnice počkat, je dotace. „Akce bude realizována pouze v případě, že město na úpravy získá evropskou dotaci z ROPu. Rozhodnutí očekáváme v průběhu několika týdnů," dodal mluvčí.