Část obyvatel města Chebu si zřejmě zvykla neplatit některé poplatky. Jedná se zejména o platby za odvoz domovního odpadu. Lidé se spoléhají, že radnice nebude malé částky vymáhat. Chebané mají navíc výhodu, že pětiset korunový poplatek mohou na rozdíl od jiných měst zaplatit ve dvou částkách.
„V případě plateb za komunální odpadu budeme postupovat razantněji než dříve,“ informoval chebský místostarosta Miroslav Plevný. Podle něj už bude radnice dluh vymáhat po první upomínce. Zaplatit bude chtít nejen základní částku, ale také sankční poplatek ve výši 1 500 korun.

Dříve rozesílala radnice na úhradu poplatku za odpad složenky. Ty mnoha lidem sloužily také jako připomenutí platby. V současné době musí zaplatit poplatky přímo na účet města. Každý z obyvatelů má vlastní variabilní symbol.
Ten si může každý občan najít na internetových stránkách města.