Je jím poštolka popálená od drátů elektrického vedení. Ta také kvůli míře poranění už nebude směřovat do přírody, ale rozšíří řady dvou desítek stálých obyvatel zařízení.

Záchrannou stanici pro poraněné živočichy, kde se pravidelně nachází okolo dvaceti zvířat, provozuje Městské muzeum Františkovy Lázně při přírodovědném pracovišti Soos. „Část našeho zařízení je zpřístupněna veřejnosti denně od 9 do 17.30 hodin a je součástí prohlídky naučné stezky a muzejních expozic přírody. Jsou zde umístěna nejen zvířata, která v důsledku poranění již nelze vypustit zpět do přírody. Ta vyléčená jsou samozřejmě v co nejkratší době vypouštěna zpět do přírody, stejně tak dochovaná mláďata vypadlá z hnízd," informoval Miroslav Gotthelf z přírodovědného pracoviště Soos městského muzea. A právě ta nově přijatá poštolka se už nezaléčí natolik, aby mohla zpět do přírody," neskrýval.
Nejstarším obyvatelem stanice pro handicapovaná zvířata u rezervace Soos v Novém Drahově je výr velký. Ten je zde ubytovaný po ztrátě části křídla už dvacet let. Trvalými nájemníky řadu let jsou také sova pálená, luňák hnědý nebo jestřáb lesní. Nejvíce je zde právě poštolek obecných a kání lesních, které v průběhu roku dosahují počtu až několika desítek kusů.