Místostarosta Chebu Ladislav Hrubý má informaci, že insolvenční řízení na majetek firmy vyhlásil Krajský soud v Ústí nad Labem. "Od managementu společnosti mám prozatím informaci takovou, že situaci řeší. V zásadě jsem byl i informován, že procesní stanovisko k návrhu by mělo být negativní, což znamená, že tomuto insolvenčnímu návrhu budou odporovat a podle mého názoru tato vzniklá událost nemá přímý dopad do vztahu s městem. Usuzuji tak podle zákona, konkrétně podle paragrafu 109 a následujícího insolvenčního zákona,“ sděluje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

Podle Ladislava Hrubého se může stát, že následné kroky nějaký dopad do budoucna mít budou. „V současné době je ale situace taková, že není ani rozhodnuto o úpadku společnosti. Mám informaci takovou, že se zatím v omezené míře na stavbě pracuje. Jestli budou práce pokračovat, tak to už je na zhotoviteli, ale v každém případě město Cheb splnilo veškeré závazky, které ve vztahu ke zhotoviteli má a mělo,“ pokračuje.

Jak řekl veškeré informace Ladislav Hrubý na tiskové konferenci 3. srpna, tak ve hře je několik variant průběhu. V případě, že by insolvenční soud dospěl k závěru, že insolvenční návrh je nedůvodný, tak může být insolvenční řízení zastaveno. Soud ale může také dospět k závěru, že pravdu má navrhovatel, a v tomto případě by to pro společnost znamenalo vyhlášení úpadku. „Poté bude na insolvenčním soudu, aby vyřešil způsoby úpadku,“ vysvětluje.

Dopravní omezení na silnici mezi Karlovými Vary a Bečovem nad Teplou letos rozhodně neskončí.
Mosty u Kfel na hlavním tahu do Plzně hotovy nebudou. Zhotovitel je v insolvenci

Insolvenční soud má v případě úpadku několik variant. „Jednou z nich je konkurz společnosti, což předkládá navrhovatel, který tvrdí, že mu společnost dluží přibližně pět milionů korun,“ uvádí s tím, že v červnu tohoto roku došlo ve společnosti Raeder & Falge k vlastnickým změnám. „Smluvním partnerem města Cheb je ale stále společnosti Raeder & Falge s tím rozdílem, že vlastníkem společnosti je někdo jiný, než byl do června tohoto roku. My stále budeme jednat se statutárním orgánem této společnosti. Je třeba ale říci, že i ten se změnil. To znamená, že je tam jiný jednatel,“ říká.

Stavbě lávky na Švédský vrch hrozí její prodloužení. „Ještě než došlo k nějakým majetkovým změnám ve společnosti, obdrželi jsme žádost o prodloužení termínu. Na sociálních sítích jsem také zaregistroval informaci, že jsme tuto informaci tajili do doby, než vznikly tyto aktuální problémy. Mohu s čistým štítem říct, že to tak není. Já osobně jsem o této žádosti informoval na zasedání zastupitelstva 28. dubna 2022. Pouze jsme nebyli schopni z určitých technických důvodů zastupitelstvu předložit materiál, který by řešil tuto situaci v červnu, takže jsme tuto skutečnost byli připraveni předložit do zářijového zastupitelstva. Ale bohužel nyní musíme reagovat na aktuální situaci, takže v té stávající formě být předložena nemůže. Ovšem kdyby nedošlo k zahájení insolvenčního řízení, tak by se zářijové zastupitelstvo zabývalo otázkou délky termínu dokončení stavby. Pravděpodobně bychom vyhověli této žádosti pouze zčásti, a o tom jsem mimo jiné informoval i na tiskové konferenci 25. července. Je ale otázkou, jak by se k tomuto rozhodnutí postavil zhotovitel,“ dodává Ladislav Hrubý s tím, že celou situaci bude nadále monitorovat.

Redakce Deníku se opět pokoušela v pondělí 8. srpna společnost Raeder & Falge kontaktovat, ale bez úspěchu.