Dva tisíce žen ročně umírá v Česku na rakovinu prsu. Odborníci se shodují, že takových žen by mohlo být mnohem méně, kdyby se podařilo rakovinu odhalit včas. A právě propagaci prevence má za cíl jízda růžového autobusu, který už navštívil čtrnáct měst v celé České republice a dalších šestnáct zastavení jeho posádku ještě čekají.

„Přestože v současné době existují možnosti, jak toto nejčastější zhoubné onemocnení žen u nás odhalit poměrně brzy, stále je velké množství těch, které před problémem strkají hlavu do písku,“ míní Zdeňka Odehnalová z Mammocentra v Brně, která v autobuse ženám předává informace o různých metodách prevence a učí je i správnému postupu při samovyšetření prsu. „Některé ženy se stydí o problému mluvit nebo mají jednoduše strach. V tomto případě ale strach ani stud nejsou na místě. Naštěstí díky masivní osvětové kampani v médiích už pro většinu žen není toto téma tabu.“
K rizikovým faktorům onemocnění patří věk nad čtyřicet let, bezdětnost či naopak narození prvního potomka až po třicátém roce. Svou roli hraje i dlouhodobé užívání hormonálních přípravků.

„Bohužel, rakovina nebolí a v tom je také její záludnost. Prevence se zanedbává a stává se, že je rakovina prsu diagnostikována až v pokročilých stadiích,“ řekl přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jan Daneš.
Pro informace o prevenci rakoviny prsu přišla včera jako jedna z prvních Zděnka Šefránková i se svými dvěma dětmi – dvouletým Michalem a pětiměsíční Anetkou. „Zajímá mě, co mohu udělat pro své zdraví,“ řekla s úsměvem. Dozvědět se víc chtěla také čtyřiasedmdesátiletá Marie Křížová. „Na mammografické vyšetření půjdu, už jsem se rozhodla,“ řekla po rozhovoru s Janou Kyjovskou, která jí na modelu názorně předvedla, jak správně provádět nejzákladnější prevenci – samovyšetření prsů.