„Během celého týdne budou prostřednictvím médií, na akcích pro laiky i odborníky i v online prostoru informovat o tom, jak raná péče rodinám s dětmi s postižením pomáhá a proč je důležité, aby se o ní rodiče dozvěděli včas,“ sděluje za Ranou péči Krůček sociální pracovnice Tereza Vrbatová s tím, že rodiče, kterým se narodí dítě s postižením, se ocitají v neznámé a velmi náročné životní situaci. „Zažívají mnoho nejistot ohledně zdravotního stavu dítěte, ocitají se pod palbou diagnóz, nejistých predikcí, absolvují četná vyšetření,“ uvádí.

Pokud jsou rodiče v takové situaci, mohou se ihned po narození dítěte obrátit na bezplatnou službu rané péče. Poradkyně rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak dítě stimulovat, zapůjčí pomůcky, poskytnou sociální poradenství. „Je nesmírně důležité, aby se rodiny o rané péči dozvídaly včas, ideálně již v porodnici a následně u svých praktických lékařů. Čím dříve se zahájí intervence v rodině a s dítětem, tím je efekt samozřejmě vyšší. Navíc jsou v dnešní době již časté čekací lhůty na volnou kapacitu. I proto jsme rádi za každou příležitost, jak rodiny informovat a motivovat je, aby s žádostí o poskytování služby neotálely. Jednou z příležitostí je i Týden rané péče, kdy jsme pro veřejnost i klienty nachystali řadu zajímavých akcí,“ říká Andrea Ungrová, ředitelka Rané péče Krůček, která vznikla v letošním roce jako nastupnická organizace přebírající ranou péči doposud poskytovanou Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb. „Do konce roku 2022 nadále poskytujeme služby pod příspěvkovou organizací města Cheb, ale od 1. ledna 2023 bude celá agenda rané péče převedena pod neziskovou organizaci Raná péče Krůček, zapsaný ústav. Tato osvětová kampaň je tak pro nás první příležitostí informovat veřejnost o této nadcházející změně a zároveň možnost požádat občany o podporu v této nové životní etapě Krůčku. Převod pod neziskovou organizaci si již vyžaduje řadu investic, ale služba si sáhne na dotace až od příštího roku, budeme tedy rádi za jakoukoliv finanční podporu. Například se můžete v příštím týdnu zúčastnit naší online aukce, kterou uspořádáme na našem facebookovém profilu. Každý den si budete moci vydražit tři až čtyři výrobky z keramiky, které speciálně pro tuto příležitost vyrobili žáci ZUŠ Járy Cimrmana z Františkových Lázní. K darování finančního příspěvku je také k dispozici účet Rané péče Krůček 246095986/0600. Všem případným dárcům děkujeme,“ doplňuje Andrea Ungrová.

Archivní fotografie Mléčné jídelny v Chebu.
Mlíčňák v Chebu funguje už 55 let, na rozdíl od mnoha jiných obchodů

Podle organizace Rané péče Krůček je důležitá osvěta. Obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči se stává stěžejním tématem letošního Týdne rané péče. „Cílem je nejen zvýšit povědomí široké veřejnosti o rané péči, ale také posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a angažovat odborníky, kteří jsou s rodinami v kontaktu, aby informaci o této službě rodině včas předali,“ sděluje vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petra Štaffová.

V pracovnicích rané péče získají rodiny dětí s hendikepem zkušeného průvodce, což jim může výrazně pomoci vyrovnat se s těžkou situací, předejít přetížení i krizím v rodině, nebo dokonce umístění dítěte do ústavní péče. „Trochu jsem se vnitřně ostýchala, než jsem ranou péči kontaktovala. Jsem za to ale zpětně neskutečně ráda. Byla jsem tehdy vyjukaná maminka tří dětí, se kterou si život zahrával, a já se v tom jednoduše plácala. Protože jak dojde na nemoc dětí, maminky by se pro ně rozkrájely, všechnu bolest a nepohodlí by chtěly vzít na sebe. Navenek se sice většinou tváří, že to dají, už kvůli těm malým tvorečkům, ale uvnitř se klepou jako osiky a vůbec si nejsou jisté, jak to všechno zvládnou. Poradkyně rané péče mi pomohly svým nadhledem, dokázaly mě povzbudit a pochválit. Tím vším mi dodávaly odvahu, a ono to skutečně šlo. Pomalu, ale šlo,“ vzpomíná Vendula Popelková, která ranou péči využila.

Týden rané péče naplní řada nejrůznějších aktivit. Budou se konat dny otevřených dveří, workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy, v online prostoru poběží příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost.

Program Rané péče Krůček:

7.11. – 13. 11. Výstava obrazů Lilien, mladé dívky s poruchou autistického spektra, v Gallery Coffee v Chebu

7.11. – 11. 11. Online charitativní aukce keramických výrobků studentů ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových lázních. Online aukce se koná na FB profilu Rané péče Krůček @RP Krůček

8. 11. od 9 do 15 hodin Den otevřených dveří spojený s výrobou jednoduchých vzdělávacích hraček v ambulanci Rané péče Krůček v Sokolově, Sokolovská 1508

10. 11. od 9 do 15.30 hodin Den otevřených dveří v zázemí terénních pracovníků v Chebu, Dřevařská 13

11.11. od 14.30 do 16 hodin Odpoledne s Casperem, aneb Ponyterapie jak má být. Certifikovaná ponyterapie je určená klientům rané péče Krůček

Podrobný program kampaně Rané péče krůček naleznou zájemci na FB @RPKrůček, ale také společně s ostatními akcemi v jednotlivých českých městech na: https://tyden.ranapece.cz/. Do kampaně se vedle jednotlivých pracovišť rané péče tradičně zapojují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas. Záštitu nad kampaní převzal Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadace Leontinka a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Kateřina Butaki