Výstava seznámí návštěvníky s tradičními stavebními druhy a konstrukcemi, které jsou typické pro chebský region. „Součástí výstavy jsou prvky sejmuté ze statku č.p. 18 v Milíkově doplněné ze sbírky Muzea Cheb, včetně stavebních článků ze zaniklého dvora Köstelhof u Chebu,“ informovala Markéta Plevná Šalátová z chebského muzea. Raritou výstavy je originál hrázděného štítu z milíkovského statku, který byl sejmut a následně nahrazen kopií. „Původní štít byl převezen a po ošetření instalován na nádvoří muzea, aby si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka jeho stav a detaily,“ uvedla. Po skončení výstavy bude deponován u budovy centrálního depozitáře. Štít na milíkovském statku nahradila věrná replika, která byla vyráběna původním postupem.

Instalace původního štítu hrázděného statku v Milíkově na nádvoří chebského muzea.Zdroj: Muzeum Cheb

Výstava je jedinečnou možností vidět model statku v Milíkově, jak vypadal na začátku 19. století, a zároveň neoficiální pozvánkou na otevření rekonstruovaného statku v létě příštího roku.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 9. října. Vzhledem k nouzovému stavu bude otevřena bez tradiční vernisáže. „Jako náhrada bude zveřejněna videoupoutávka,“ sdělila Plevná Šalátová. Výstava potrvá do 3. ledna 2021.