Učená společnost České republiky oceňuje řadu osobností, které se zasloužily za zásluhy o rozvoj vědy a úspěšné pedagogy. „Chvála a pocta potěší, a je mi ctí být v takové společnosti, mezi lidmi jako Petr Pithart nebo Jiří Grygar. Těch lidí si moc vážím,“ sdělil Deníku Jaroslav Kočvara krátce po převzetí ceny s tím, že pro něj a jeho nebližší je dnes den slavnostní. „Byli jsme společně na obědě a nyní míříme do cukrárny. Zítra v úterý začne zas náročný pracovní den, na gymnáziu nám začínají maturity“ dodal.

Zmiňovaná cena se uděluje jako ocenění pedagogickým pracovníkům za podporování zájmu o vědu a výzkum na základních a středních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost svých žáků a studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích. Cenu předal předseda Učené společnosti České republiky Libor Grubhoffler. Už v minulosti Cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy z chebského gymnázia obdržel také Miroslav Stulák, manažer školy, organizátor dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

Ve Františkových Lázních zahájili už 231. lázeňskou sezonu.
Slaví se už od roku 1793. Lázeňská sezona ve Františkových Lázních začala

Jaroslav Kočvara se narodil 22. ledna 1955 v pohraničním městě Chebu. Zde také ukončil v roce 1970 základní devítiletou školu a byl přijat na přírodovědnou větev místního gymnázia. Po zvážení svých sklonů a zálib se po maturitě v roce 1974 rozhodl studovat dále na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Do svého prvního zaměstnání nastoupil jako samostatný odborný referent na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy, kde hlavní náplň jeho práce tvořila výuka a vedení astronomických a fyzikálních kroužků a kurzů pro mládež.Po absolvování základní vojenské služby ve funkci výkonného praporčíka roty praporu dálkových spojů v Písku, nastoupil na místo odborného Ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara převzal prestižní vědeckou cenuŘeditel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara převzal prestižní vědeckou cenuZdroj: Foto: Zdeněk Matoušek, student 6Aasistenta v Oddělení meziplanetární hmoty na Astronomickém ústavu tehdejší Československé akademie věd v Ondřejově.V roce 1983 úspěšně dokončil na Karlově univerzitě rigorózní řízení a získává doktorát přírodních věd.Za své aktivity obdržel Jaroslav Kočvara mimo řady pamětních listů také roku 2015 a 2017 ocenění starosty města Chebu za dlouholetou činnost ve prospěch města v oblastí vzdělávání. V roce 2023 převzal z rukou hejtmana Karlovarského kraje ocenění Osobnost Karlovarského kraje.Roku 2008 inicioval vznik a osobně se podílí na každoroční tradiční přehlídce Věda před radnicí, jejímž cílem je představit žákům základních i středních škol a široké veřejnosti vědu pomocí zábavných a atraktivních interaktivních experimentů z fyziky, matematiky, chemie, biologie a zeměpisu. V rámci grantové podpory chebské radnice tak postupem let vznikla na Gymnáziu Cheb rozsáhlá sbírka názorných interaktivních exponátů, z nichž bylo utvořeno školní Science Center.

Riviéra: Od slávy k chátrání, koupaliště s budovou jako parník je opět na prodej
Riviéra: Od slávy k chátrání, koupaliště s budovou jako parník je opět na prodej

Další letošní ocenění

Medaili za zásluhy o rozvoj vědy obdrželi psychiatr Cyril Höschl, matematik Jaroslav Nešetřil a právník, historik, politolog, publicista a bývalý politik Petr Pithart.

Cenu Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník získala matematička Lenka Slavíková z MFF UK. Cenu Jiřiny Michlové studentům doktorských studijních programů převzali chemik David Dunlop z PřF UK a biochemička Barbora Rudzanová z RECETOX PřF MU.

Společnou cenu Učené společnosti a Nadace Experinetia Via Chimica pro vysokoškolské studenty za originální práci v oboru chemie získala Karolína Slonková z VŠCHT Praha.

Cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy obdrželi učitel Základní školy v Litvínově – Janově Marian Dancso, ředitel ZŠ v Krnově Karel Handlíř a ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.

Učená společnost dále ocenila deset středoškolských studentů a jejich mimořádné odborné práce.