„Chceme, aby ředitelé našich škol a školských zařízení věnovali svoji energii především do vzdělávání dětí, žáků a vedení pedagogických týmů. Dostanou více prostoru pro pedagogickou činnost, motivaci a vzdělávání svých lidí. Prostě chceme, aby se z nich stali lídři v tom pravém slova smyslu a nemuseli svoji energii utápět v činnostech, které dokážeme zajistit z pozice městského úřadu,“ vysvětluje radní pro školství, sport a kulturu Štěpánka Černá (hnutí VOK – Volba pro kraj).

Ředitelé se tak již nebudou muset starat o velké opravy budov. Budou zajišťovat jen základní údržbu školy. Radní již vyslali do škol specialistu, který zmapoval aktuální technický stav jednotlivých budov. Vedení města nyní připravuje harmonogram oprav a kalkulaci nákladů. Ty jsou odhadovány na zhruba dvě stě milionů korun. Připravuje se rekonstrukce 5. ZŠ Cheb, projekt konektivity na Základní škole Kostelní a podpořeny budou i mateřinky. Další projekty na rekonstrukce škol včetně projektů na energetickou úsporu se připravují nebo již čekají na hodnocení. Některé z nich se budou realizovat z dotačních peněz, v jejichž získávání je chebská radnice úspěšná.

Velký akordeonový orchestr Základní umělecké školy Frederika Chopina v Mariánských Lázních slavil 60 let v sále hotelu Lesní mlýn.
Alexandr Smutný vede akordeonový orchestr šedesát let, jde o republikový rekord

„Vedle těchto aktivit, které májí jednoznačně pomoci zefektivnit a zkvalitnit proces vzdělávání, sjednocujeme například školní informační systémy na jednotlivých školách, abychom se všichni pohybovali v jednom prostředí,“ pokračuje dále radní pro školství s tím, že se tato myšlenka daří na většině škol realizovat. Hlavním důvodem pro sjednocení informačních systémů je zjednodušení komunikace mezi školami a také mezi školou, žákem a rodičem. Často se totiž stává, že žáci přecházejí z jedné školy na druhou, a proto se budou se svými rodiči pohybovat ve stále stejném informačním prostředí.

Dalším problémem, který se dlouhodobě na Chebsku a v celém Karlovarském kraji řeší, je personální problematika. „Je třeba do našeho regionu nalákat kvalifikované pedagogy, tak abychom zvýšili kvalitu vzdělávání. K tomu mají pomoci různé pobídky, náborové příspěvky, nabídka bytů a další benefity. Pokud chceme, aby nám sem přišli kvalitní a vzdělaní lidé, musíme je motivovat a podat jim pomocnou ruku,“ uzavírá Štěpánka Černá, která věří, že se na Chebsku i v celém Karlovarském kraji podaří úroveň vzdělávání zvýšit.